Skip to main content
 • Vesihuoltoa Tunturi-Lapissa vuodesta 1988

  Vesihuoltoa Tunturi-Lapissa vuodesta 1988

Tunturi-Lapin Vesi Oy on kolarilainen  vesi- ja viemärilaitostoimintaa harjoittava yhtiö.

Toiminta-alue sijaitsee Kolarin kunnan alueella, mutta myös hieman Kittilän ja Muonion kuntien puolella.

Yhtiön toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan laissa tarkoitettua vesi- ja viemärilaitosta. Yhtiö tuottaa myös muita yleishyödyllisiä palveluita vuokraamalla omistamiaan liiketiloja.

Yhtiö aloitti nykymuotoisen toimintansa vuonna 1988 Palovaaran Vesihuollon nimellä.

Perustamisen jälkeen yhtiöön on liitetty vuosien varrella paikallisten vesiosuuskuntien ja Kolarin kunnan omistamia vesihuolto- ja viemäriverkostoja sekä jätevedenpuhdistamoja.

Uutiset

 • Toimistomme on suljettuna itsenäisyyspäivän

  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n toimisto ja asiakaspalvelu on suljettuna itsenäisyyspäivän 6.12.2023. Vesi- ja viemärilaitoksen vikapäivystys 24/7 puhelinnumerossa 050 441 1901. Hyvää Itsenäisyyspäivää!

 • Asiakaspalvelu lomalla 4.9.-15.9.2023

  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n asiakaspalvelu on lomalla ma 4.9. – pe 15.9.2023 välisen ajan. Vesilaskutus, sopimuksen siirto ja osoitteenmuutosasioissa voi olla yhteydessä jälleen ma 18.9.2023 alkaen. Liittymishakemusasioissa voi ottaa yhteyttä vesihuoltoinsinööri Tapani Ruokojärveen p. 040 168 3435. Kiireellisissä asioissa vesi- ja viemärilaitoksen vikapäivystys toimii normaalisti 24/7 puhelinnumerossa 050 441 1901. Aurinkoista syyskuun alkua! ☀☀  

 • Toimistomme on suljettuna 17.7.-30.7.2023

  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n toimisto on suljettuna ma 17.7. – su 30.7.2023 välisen ajan. Vesi- ja viemärilaitoksen vikapäivystys toimii normaalisti 24/7 puhelinnumerossa 050 441 1901. Aurinkoista kesää! ☀☀

 • Tiedote 9.6.2023 Haemme TOIMITUSJOHTAJAA

  Haluatko sinä olla kehittämässä  näköalapaikalla voimakkaasti kehittyvän alueen vesihuoltoa Ylläksen matkailukeskuksen ytimessä? Haemme TOIMITUSJOHTAJAA vastaamaan Tunturi-Lapin Vesi Oy liiketoiminnasta  Toimitusjohtajalta edellytämme vähintään tehtävään soveltuvaa insinöörin tutkintoa, ymmärrystä liiketoiminnan lainalaisuuksista ja yrityksen taloushallinnosta. Kokemusta johtamis-ja esimiestehtävistä sekä käytännön kokemusta vesihuoltoalalta. Kuntasektorin tuntemus katsotaan eduksi. Toivomme, että olet tavoitteellinen, organisointikykyinen, positiivinen ja kehitysmyönteinen tiimipelaaja, joka pystyy toimimaan paineen ja kiireen alla saaden asioita tapahtumaan. Kykenet myös itsenäiseen ja strategiatason työskentelyyn, ja tartut erilaisiin haasteisiin myönteisellä asenteella. Olet eteenpäin suuntautuva tulevaisuuteen katsoja ja uusien ideoiden tuoja. Osaat hyödyntää yhteistyöverkostoa sekä jo olemassa olevia resursseja. Osaat esittää asiat selkeästi ja vakuuttavasti niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, hyvän työilmapiirin sidosryhmineen , joustavat työjärjestelyt sekä mahdollisuuden kehittyä alalla. Pääset mukaan kehittämään toimintaamme ja vastaamaan laajan toiminta-alueen toimivuudesta sekä tuottamaan asiakkaillemme parasta mahdollista laatua. Mikäli kiinnostuit tehtävästä, jätä hakemuksessi palkkatoivomuksineen 28.6.2023 klo 12 mennessä osoitteeseen mikael.mannersuo (at) tunturilapinvesi.fi. Toimi alkaa sopimuksen mukaan. Lisätietoa tehtävästä antavat toimitusjohtaja Mikael Mannersuo , puh 040 556 2134 ja hallituksen puheenjohtaja Sanna Setälä, puh. 045 670 7314. ************************************************** Tunturi-Lapin Vesi Oy on Kolarin kunnan omistama osakeyhtiö. Yhtiö toimii vesihuoltolain mukaisena kunnallisena vesihuoltolaitoksena. Yhtiön uudet, vuonna 2022 valmistuneet toimitilat sijaitsevat Äkäslompolossa . Yhtiöllä on moderni, vuonna 2021 valmistunut Ylläksen jätevedenpuhdistamo Rautuvaarassa, jossa puhdistetaan Ylläksen matkailualueen jätevedet. Syksyllä 2023 valmistuu uusi ja nykyaikainen jätevedenpuhdistamo Kolarin kirkonkylän jätevesille. Lisäksi kunnan eteläpäässä toimii Sieppijärven jätevedenpuhdistamo Sieppijärven kylän jätevesille. Tunturi-Lapin Vesi Oy: n henkilökunta muodostuu tällä hetkellä kahdeksasta (8) vesihuollon ammattilaisesta, jotka yhdessä huolehtivat asiakkaiden laadukkaasta palvelemisesta ja noin 2,6 Milj € liikevaihdosta.      

 • TIEDOTE HUHTIKUU 2023

  Hyvä Asiakkaamme, Tunturi-Lapin Vesi Oy yleiset toimitusehdot on päivitetty edellisen kerran 1.1.2018. Toiminnan kehittyessä olemme täsmentäneet ehtojamme mm. veden mittauksen ja luennan osalta ottaessamme käyttöön etäluettavat vesimittarit. Ohessa toimitusehtojemme kohdat 5.5 ja 8.5 muutoksineen. Muilta osin ehdot vastaavat 1.1.2018 voimaantulleita ehtoja. MUUTOKSET YLEISIIN TOIMITUSEHTOIHIMME 1.7.2023 ALKAEN 5.5. Luenta Laitos lukee vesimittarit tarpeen mukaan. Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen korvaus suorittamastaan luennasta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vesilaitokselle vedenkulutusta koskevia tietoja ja sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat vedentoimitukseen sekä ilmoittamaan tai sallimaan vesilaitoksen ilmoittaa erilliselle vesi- ja viemärilaitokselle liittyjän vedenkulutuksen määrän. Laitoksella on oikeus järjestää vesimittareiden etäluenta. Luennan järjestämiseksi laitoksella on oikeus asentaa ja käyttää kiinteistöön asennettuja, luentaan tarvittavia laitteistoja. Laitoksella on oikeus seurata, tallentaa ja käyttää asiakkaan kiinteistöltä etäluettua mittaustietoa laskutuksen lisäksi vesihuoltoverkoston hallinnassa esimerkiksi verkostovuotojen etsinnässä ja verkoston tilan määrityksessä. Laitos ottaa lukematietojen käsittelyssä huomioon tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset. Mikäli etäluentaa ei pystytä muuten kuin tilapäisesti toteuttamaan ylivoimaisen esteen ja tai muun laitoksesta riippumattoman syyn vuoksi on laitoksella oikeus luopua etäluennasta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että tiedonsiirtoon tarvittavaa verkkoa ei ole saatavilla tai käyttöpaikan sijainti tai käyttöpaikan rakenteet estävät mittarin lähetyksen. Laitos ilmoittaa etäluennan estymisestä asiakkaalle ja mittarin lukemista jatketaan manuaalisesti, jolloin asiakas ilmoittaa lukematiedon laitoksen ilmoittamina aikoina, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 8.5 Laitoksen velvollisuudet Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin. Laitos vastaa suorittamistaan töistä kulloinkin voimassa olevien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv -laitteistossa, laitos saattaa asian asiakkaan tietoon. Laitoksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta seurata kiinteistön vedenkulutusta tai etäluettavilta mittareilta tulevia hälytyksiä, ellei palvelusta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu MUUTOKSET HINNASTOON 1.7.2023 ALKAEN Liittymismaksut ja esivalmistelumaksut nousevat noin 15 % Liittymismaksut ja esivalmistelumaksu nousevat keskimäärin noin 15 %. Korotus ei koske liittymismaksujen osalta lomamökki/parimökki kohteita eikä lomarivitalokohteita. Liittymismaksuja on tarkistettu edellisen kerran 1.3.2016. Yleisen kustannustason noustua sekä tulevaisuuden verkostoinvestointien kohdentuessa yhä enemmän vakituiseen sekä liikerakentamiseen, on tämä huomioitu myös korotuksia määritellessä. Palveluhintoja on myös hieman tarkistettu ja täsmennetty. Päivitetty hinnastoon voitte tutustua täältä MUUTA TIEDOTETTAVAA Vuokralaisten käyttösopimukset Tunturi-Lapin Vesi Oy ei tee vuokralaisen kanssa vedenkäyttösopimusta vaan vedenkäyttösopimus tehdään ainoastaan kiinteistön tai huoneiston omistajan/haltijan kanssa. Muutoshetkellä voimassa olevat sopimukset jatkuvat normaalisti sopimuskauden loppuun. Muistutamme, että kiinteistön tai huoneiston omistaja/haltija on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sopimusmuutoksista viimeistään 2 viikkoa ennen muutoksia. Yhteistyö Intrum perinnän kanssa Olemme kevään 2023 aikana ottaneet käyttöön Intrumin muistutuspalvelut saatavien hallintaan liittyen. Yhteistyö Intrumin kanssa koskee vesihuoltopalveluidemme saatavia, korkoja ja muistutukseen ja perintään liittyviä kuluja. Tunturi-Lapin Vesi Oy lähettää 1. muistutuksen ja mikäli suoritusta ei saada, jatkuu perintä Intrumin toimesta. Posti- ja käyntiosoitteemme on muuttunut Muutimme uusiin toimitiloihin elokuussa 2022. Samalla myös posti- ja käyntiosoitteemme on muuttunut. Uusi osoitteemme on Tunturi-Lapin Vesi Oy, Martinpisto 1, 95970 ÄKÄSLOMPOLO Lisätietoja tiedotteeseen antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Mikael Mannersuo Puh. 040 5562134 tai sähköpostilla mikael.mannersuo@tunturilapinvesi.fi TLV Oy yleisten toimitusehtojen 4.3 mukaan maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus on tehtävä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla ja se voidaan esim. lähettää laskun yhteydessä erillisenä tiedotteen asiakkaan laskutusosoitteeseen. Jos asiakkaan laskut lähetetään verkkopankkiin, laitos lähettää lisäksi ilmoituksen kiinteistön postiosoitteeseen. 

 • Kinkkutemppu – älä kaada rasvaa viemäriin

  Muistutamme jälleen tärkeästä asiasta! Sehän ei ole temppu eikä mikään laittaa ne joulukinkun paistorasvat tai muut joulukokkauksessa syntyvät ylimääräiset rasvat esimerkiksi vanhaan maitopurkkiin tai vastaavaan kartonkipurkkiin jäähdyttää ja viedä kierrätyspisteeseen. Eikös vaan! ÄLÄ KAADA RASVAA VIEMÄRIIN! Rasva jähmettyy viemärissä ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. Rasva voi tukkia viemärin ja pahimmillaan rasva on leikattava putkistosta pois. Jos paistinrasvaa kuitenkin pääsee viemäriin ja tukos yllättää, toimi näin: 1. Lopeta veden käyttö, kun viemäri ei vedä. 2. Imukupilla voi selvittää pienet tukokset. 3. Isommissa tukoksissa ota yhteyttä paikallisiin lokayrityksiin Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kierrättää rasvoja Kinkkutempun kierrätyspisteiden kautta hävitä ne tiiviisti suljetussa astiassa sekajätteen mukana. Mikäli sinulla on komposti, voit rasvat laittaa myös sinne ja jo lämpimänä. Kompostisi tykkää. Tietoa ja vinkkejä löytyy oheisen linkin takaa http://www.kinkkutemppu.com Hyvää joulun aikaa

Häiriötiedotteet

 • Häiriötiedote to 12.10.2023 Helukan alueella väliaikaisesti paineen alentumaa

  Äkäslompolossa Helukan alueella esiintyy väliaikaisesti paineen alentumaa uuden asuinalueen verkostotöiden vuoksi.

 • Vesikatkotiedote ÄKÄSLOMPOLO ke 11.10.2023 klo 9.00-11.00

  EDIT 11.10.2023 klo 10.22 Toimenpiteet tehty ja valmista tuli. Vesiä ei tarvinnut tällä kertaa katkaista lainkaan. Äkäslompolossa vesikatko ke 11.10.2023 klo 9.00-11.00. Vaikutusalue Ahontievantie ja Rautuvuomantie kuvassa olevan kartan mukaisesti. Syy vesikatkolle on Helukan uuden alueen verkostoon kytkentä.

 • HÄIRIÖTIEDOTE KOLARIN KIRKONKYLÄN JAKELUALUEELLE 7.6.2023 , EDIT klo 21.40

  EDIT 7.6.5023 KLO 21.40 Vika on saatu korjattua ja vedenjakelu jatkuu normaalisti. Mikäli vedessä ilmenee sameutta tai värivirhettä, juoksuttakaa vettä ennen käyttöä. Sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista ja tilanne korjaantuu vettä juoksuttamalla. Mikäli ongelma ei poistu, olkaa huomenna torstaina yhteydessä vesi- ja viemärilaitoksen päivystäjään puh. 050 441 1901 ************************ EDIT: HÄIRIÖTIEDOTE KLO 18.30 Vedenjakelu keskeytyy arviolta noin 2 tunnin ajaksi Pappilantieltä eteläänpäin suuntatuvalla alueelle . Alue rajautuu noin oheisella kartalla punaisella rajatulla alueella. Mikäli vesikatko pitkittyy tiedotamme lisää. Vesikatko voi olla myös lyhyempi. *********************** Kolarin kirkonkylällä on havaittu vesivuoto ja verkostossa saattaa ilmetä paineen alentumaa koko kirkonkylän alueella. Vuodon korjaaminen aiheuttaa jakelun keskeyttämisen korjaustöiden ajaksi, mutta tiedotamme ajankohdasta ja aikataulusta myöhemmin tarkemmin. Suosittelemme jo nyt varautumaan asiaan ja ottamaan talousvettä puhtaaseen astiaan. Tiedotamme myöhemmin lisää tilanteen etenemisestä täällä Facebookissa sekä verkkosivuillamme tunturilapinvesi.fi

 • HÄIRIÖTIEDOTE SIEPPIJÄRVELLE 17.5.2023

  Joudumme keskeyttämään vedenjakelun Sieppijärven jakelualueellamme 16-17.5.2023 eli tiistain ja keskiviikon välisenä yönä noin klo. 2.00-8.00 väliseksi ajaksi jätevedenpumppaamon huoltotöiden vuoksi. Vesikatkos koskee kaikkia Tunturi-Lapin Vesi Oy Sieppijärven jakelualueella olevia asiakkaita. Suosittelemme ottamaan talousvettä puhtaisiin astioihin tiistai-iltana keskiviikkoaamua varten varmuuden vuoksi.  Mikäli korjaustyöt valmistuvat aikaisemmin, palautetaan vedenjakelu asiakkaille heti töiden valmistuttua. Vedenjakelun palautuessa normaaliksi vedessä saattaa esiintyä sameutta, ilmaa tai värivirhettä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia. Suosittelemme kylmän veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu. Vesilaitos pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Mikäli havaitsette mielestänne muuta poikkeavaa, olettehan yhteydessä päivystysnumeroomme +358 50 441 1901. Lisätietoa antaa tarvittaessa vesihuoltoinsinööri Tapani Ruokojärvi p.+358 40 168 3435  

 • Tiedote 21.12.2022

  TUNTURI-LAPIN VESI OY / ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNTA / ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 21.12.2022 JUOMAVETTÄ EI TARVITSE ENÄÄ KEITTÄÄ ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN JA TUNTURI-LAPIN VESI OY:N ÄKÄSJOKISUUN VEDENJAKELUALUEILLA 21.12.2022 ALKAEN Verkostosta ja vedenottamolta otetut vesinäytteet (14.12.2022) ovat olleet tutkituilta osin indikaattori mikrobien (e.coli, koliformiset ja enterokokit) osalta puhtaat. Pesäkeluku 22 °C oli 14.12.2022 näytteissä korkea. Pesäkeluvun nousu on todennäköisesti seurausta kaivon pesusta ja kaivon sekä verkoston desinfioinnista. Verkostovettä voi käyttää normaalisti. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta juoksutetaan vettä verkoston huuhtelemiseksi. Huuhtelun tavoitteena on vedenottamon ja verkoston puhdistuksessa irronneen aineksen poistaminen ja pesäkeluvun saaminen laskuun. Pesäkeluvun laskua seurataan näytteenotolla. Näytteet otetaan joulukuun lopussa tai tammikuun alussa. Vähällä käytöllä tai käyttämättömänä olleissa kiinteistöissä (esim. loma-asunnot) on suositeltavaa juoksuttaa vettä ennen käyttöä.   Lisätietoja: Tapani Ruokojärvi, vesihuoltoinsinööri, Tunturi-Lapin Vesi Oy 040 168 3435   Vesa Ylitalo, puheenjohtaja, Äkäsjoensuun vesiosuuskunta 0400 698992   Riitta Vilmilä, terveystarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0400 397 705

 • Tiedote 25.11.2022

  TUNTURI-LAPIN VESI OY / ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNTA / ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 25.11.2022   JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN JA TUNTURI-LAPIN VESI OY:N ÄKÄSJOKISUUN VEDENJAKELUALUEILLA Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolle tehdyn kaivohuollon jälkeen otettiin bakteerinäyte vedenottamolta 22.11.2022. Otetusta vesinäytteestä löytyi koliformisia bakteereja 4 MPN/100 ml ja pesäkeluku 22 °C oli yli 300 pmy/ml. Uusintanäytteet on otettu 25.11.2022. Vedessä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on edelleen keitettävä, kunnes vesinäyttein on varmistettu veden laatu. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä liitteessä. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Veden keittokehotuksen jatkosta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään 2.12.2022. Tunturi-Lapin Vesi Oy on järjestänyt vedenjakelupisteen Ärjyläntielle.   Lisätietoja: Tapani Ruokojärvi, vesihuoltoinsinööri, Tunturi-Lapin Vesi Oy 040 168 3435   Vesa Ylitalo, puheenjohtaja, Äkäsjoensuun vesiosuuskunta 0400 698992   Riitta Vilmilä, terveystarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0400 397 705   LIITE            Talousveden käyttöohjeet keittokehotuksen aikana TALOUSVEDEN KÄYTTÖOHJEET KEITTOKEHOTUKSEN AIKANA      LIITE Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika on 5–10 min. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse erikseen keittää. Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi. Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamisen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä.    

 • Tiedote 31.10.2022

  Lapin Kaivohuolto tiedottaa – Tiedote Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan kotitalouksille Lapin Kaivohuolto suorittaa huoltotöitä Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolla viikolla 44. Työ aloitetaan: Ma 31.10.2022 klo 10:00 ja huollon arvioitu kesto on 5 päivää loppuen Pe 4.11.2022 Veden suunniteltu käyttökatko, jolloin vettä ei kotitalouksissa saa käyttää alkaa: Ti 1.11.2022 klo 06:00 ja loppuu Su 6.11.2022 klo 20:00 Kotitalouksien on hyvä varata vettä viikon verraksi talteen. Kotitalouksien asukkaat voivat juoksuttaa vettä hanasta vielä maanantaina 31.10.2022. Vedenottamolla tullaan tekemään huoltotyötä, jonka yhteydessä suoritetaan pesu, vaihdetaan uudet suodatinmassat, korjataan vedenottamon rakenteet ja desinfioidaan vedenottamo verkostoineen. Desinfiointityö suoritetaan käyttämällä vetyperoksidia ja aloitetaan välillä: Torstai 3.11.2022 – Perjantai 4.11.2022 Tulemme erikseen ilmoittamaan ajankohdan, milloin desinfiointityö aloitetaan. Tänä aikana pyydämme kotitalouksien asukkaita juoksuttamaan vettä 6h kaikista hanoista täydellä virtausnopeudella. Tällä tavalla saamme verkoston ja kotitalouksien putkistot desinfioitua mahdollisimman tehokkaasti ja lyhyessä ajassa. Jos ette pysty juoksuttamaan vettä pyydettynä ajankohtana, voitte pyytää isännöitsijää tekemään tämän puolestanne. Ilmoitamme desinfiointityön aloituksesta viimeistään edellisenä päivänä. Veden juoksutuksen aikana, vettä ei saa käsitellä verkostossa olevan vetyperoksidin takia. Lisätietoa antavat: Vesiosuuskunnan pj. Vesa Ylitalo 040 069 8992 Tunturi-Lapin Vesi Oy Tapani Ruokojärvi 040 168 3435 Lapin kaivohuolto Petteri van der Kaaij 045 872 1571   Tiedote Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan kotitalouksille

 • Tiedote 25.10.2022

  Tiedote 25.10.2022 TUNTURI-LAPIN VESI OY / ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNTA / ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 25.10.2022 JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN JA TUNTURI-LAPIN VESI OY:N ÄKÄSJOKISUUN VEDENJAKELUALUEILLA Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta 6.10.2022 otetuista vesinäytteistä löytyi koliforminen bakteeri ja enterokokki bakteeri. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta toimitetaan talousvesi Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Äkäsjokisuun vedenjakelualueelle ja Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenjakelualueelle. Vedessä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä, kunnes vesinäyttein on varmistettu veden laatu. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä liitteessä. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolle tehdään kaivohuolto viikoilla 43 – 44. Äkäsjoensuun vesiosuuskunta ja Tunturi-Lapin Vesi Oy tiedottavat kaivohuoltoon liittyvistä vesikatkoista ja toimintaohjeista eri tiedotteella. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Veden keittokehotuksen jatkosta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään 25.11.2022. Tunturi-Lapin Vesi Oy on järjestänyt vedenjakelupisteen Ärjyläntielle. Lisätietoja: Tapani Ruokojärvi, vesihuoltoinsinööri, Tunturi-Lapin Vesi Oy 040 168 3435 Milla Salo, hallituksen varajäsen, Äkäsjoensuun vesiosuuskunta 044 277 9597 Riitta Vilmilä, terveystarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0400 397 705 Talousveden käyttöohjeet keittokehotuksen aikana – Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika on 5–10 min. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse erikseen keittää. – Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. – Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. – Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi. – Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. – Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamisen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä.

 • Tiedote 12.10.2022

  TUNTURI-LAPIN VESI OY / ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNTA / ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 12.10.2022 JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN JA TUNTURI-LAPIN VESI OY:N ÄKÄSJOENSUUN VEDENJAKELUALUEILLA Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta 6.10.2022 otetuista vesinäytteistä löytyi koliforminen bakteeri ja enterokokki bakteeri. Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta toimitetaan talousvesi Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Äkäsjokisuun vedenjakelualueelle ja Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenjakelualueelle. Vedessä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä, kunnes vesinäyttein on varmistettu veden laatu. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä liitteessä. Vedenottamolla on aloitettu toimet veden laatuhäiriön syyn selvittämiseksi. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään 25.10.2022. Tunturi-Lapin Vesi Oy on järjestänyt vedenjakelupisteen Ärjyläntielle. Lisätietoja: Tapani Ruokojärvi, vesihuoltoinsinööri, Tunturi-Lapin Vesi Oy 040 168 3435 Milla Salo, hallituksen varajäsen, Äkäsjoensuun vesiosuuskunta 044 277 9597 Riitta Vilmilä, terveystarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0400 397 705 LIITE Talousveden käyttöohjeet keittokehotuksen aikana TALOUSVEDEN KÄYTTÖOHJEET KEITTOKEHOTUKSEN AIKANA LIITE – Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika on 5–10 min. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse erikseen keittää. – Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. – Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. – Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi. – Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. – Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamisen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä

 • Häiriötiedote 5.10.2022

  TUNTURI-LAPIN VESI OY / ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNTA / ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT 5.10.2022 JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ ÄKÄSJOENSUUN VESIOSUUSKUNNAN JA TUNTURI-LAPIN VESI OY:N ÄKÄSJOENSUUN VEDENJAKELUALUEILLA Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Äkäsjokisuun vedenjakelualueelta 3.10.2022 otetusta vesinäytteestä löytyi koliforminen bakteeri. Tunturi-Lapin Vesi Oy:n Äkäsjokisuun vedenjakelualueelle talousvesi toimitetaan Äkäsjoensuun vesiosuuskunnan vedenottamolta. Vedessä voi olla tautia aiheuttavia bakteereita. Varotoimenpiteenä kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä, kunnes vesinäyttein on varmistettu veden laatu. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti. Veden käyttöohjeet on annettu erillisessä liitteessä. Tilanteen kartoittamiseksi otetaan uusintavesinäytteitä 5.10.2022 ja 6.10.2022. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran viimeistään 12.10.2022. Tunturi-Lapin Vesi Oy on järjestänyt vedenjakelupisteen Ärjyläntielle.   Lisätietoja: Tapani Ruokojärvi, vesihuoltoinsinööri, Tunturi-Lapin Vesi Oy 040 168 3435   Milla Salo, hallituksen varajäsen, Äkäsjoensuun vesiosuuskunta 044 277 9597   Riitta Vilmilä, terveystarkastaja, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto 0400 397 705   LIITE            TALOUSVEDEN KÄYTTÖOHJEET KEITTOKEHOTUKSEN AIKANA       Keitä kaikki juotavaksi tai ruuanlaittoon tarkoitettu vesi. Riittävä veden keittoaika on 5–10 min. Mikäli vesi kiehuu ja tulee keitetyksi ruuanlaiton yhteydessä, sitä ei tarvitse erikseen keittää. Kahvinkeittimessä tai vedenkeittimessä vesi ei kiehu riittävän kuumaksi. Huuhtele vihannekset ja salaatit keitetyllä, jäähdytetyllä vedellä. Muista keittää myös mehun laimentamiseen ja jääkuutioiden tekemiseen käytettävä vesi. Talousvesiverkostoon liitettyjä juoma-automaatteja ei saa käyttää. Siivoukseen, pyykinpesuun, tiskaamisen, peseytymiseen ja WC:n huuhteluun voit käyttää hanavettä aivan normaalisti. Huolehdi siitä, että pestyt astiat ja esimerkiksi leikkuualustat kuivuvat kunnolla ennen käyttöä.