Skip to main content
  • Vesihuoltoa Tunturi-Lapissa vuodesta 1988

    Vesihuoltoa Tunturi-Lapissa vuodesta 1988

Tunturi-Lapin Vesi Oy on kolarilainen  vesi- ja viemärilaitostoimintaa harjoittava yhtiö.

Toiminta-alue sijaitsee Kolarin kunnan alueella, mutta myös hieman Kittilän ja Muonion kuntien puolella.

Yhtiön toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää toiminta-alueellaan laissa tarkoitettua vesi- ja viemärilaitosta. Yhtiö tuottaa myös muita yleishyödyllisiä palveluita vuokraamalla omistamiaan liiketiloja.

Yhtiö aloitti nykymuotoisen toimintansa vuonna 1988 Palovaaran Vesihuollon nimellä.

Perustamisen jälkeen yhtiöön on liitetty vuosien varrella paikallisten vesiosuuskuntien ja Kolarin kunnan omistamia vesihuolto- ja viemäriverkostoja sekä jätevedenpuhdistamoja.