Skip to main content

Kulutus- ja perusmaksu­hinnasto

Hinnat sisältävät alv 24%   PERUSMAKSU KULUTUSMAKSU
 €/huoneisto/vuosi €/m3  
 Vesi Jätevesi Vesi Jätevesi
Omakoti-/paritalo 48,36 121,52 1,80 3,04
Asuinrivitalo/-kerrostalo 44,64 116,56 1,80 3,04
Asuinliikerakennus 68,20 155,00 1,80 3,04
Liikerakennus 88,04 190,96 1,80 3,04
Julkinen rakennus 68,20 155,00 1,80 3,04
Liikuntahallit 68,20 155,00 1,80 3,04
Teollisuushallit 88,04 190,96 1,80 3,04
Maatalousrakennus 88,04 190,96 1,80 3,04
Muu 88,04 190,96 1,80 3,04
Lomamökki/paritalo 88,04 190,96 1,80 3,04
Lomarivitalo 68,20 155,00 1,80 3,04
Lomakerrostalo 68,20 155,00 1,80 3,04

Hinnat voimassa 1.1.2022 lähtien.

Kulutusmaksu

Veden ja jäteveden kulutusmaksu määräytyy vedenkulutuksen mukaan. Veden käytön määrä todetaan Tunturi-Lapin Vesi Oy (myöhemmin laitos) toimittamalla vesimittarilla tai yhtiön suorittamalla arvioinnilla. Kulutusmaksulla katetaan laitoksen vuotuiset käyttökustannukset. Kiinteistöt, joissa on ainoastaan laitoksen viemäriliittymä tai vesiliittymä, eikä tilaan voida asentaa vesimittaria laitoksen päätöksellä, suoritetaan kulutuslaskutus arviolaskutuksena. Arviolaskutus perustuu huoneistossa asuvien henkilömäärään. Keskimääräinen kulutus /hlö/vuosi on 40 m3.

Perusmaksu

Perusmaksu on laitoksen vuosittain perimä kiinteä maksu, jolla katetaan laitoksen kiinteitä, käyttömäärästä riippumattomia kustannuksia. Perusmaksun määräytymisperusteena kohteen käyttötarkoitus ja toiminta-alueella kiinteistössä olevien asuinhuoneistojen lukumäärä. Erillisiksi huoneistoiksi lasketaan kuuluvaksi tilat, jotka sisältävät omatoimisen asumisen vaatiman varustetason. Rakennuksia, huoneistoja/huoneita, joita ei voida lukea edellä olevaan, sovelletaan niihin lähinnä rinnastettavia voimassa olevia hintoja.

Lisäksi omakoti/paritalohuoneiston tai lomamökin/paritalon koon ylittäessä 250 k-m2:ä, peritään jokaiselta alkavalta 250 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Esim. kerrosala 253 k-m2 = 2 x perusmaksu käyttötarkoituksen mukaan.

Muiden kohteiden osalta (esim. liikehuoneisto, teollisuushalli, julkinen rakennus) peritään yhden perusmaksun lisäksi jokaiselta alkavalta 500 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Esim. Liikehuoneiston kerrosala 1650 k-m2 = 4 x perusmaksu. Perusmaksua aletaan periä siitä päivästä lähtien, kun asiakkaan kiinteistöön on toimitettu veden kulutusta mittaava laitteisto.

Perusmaksun perimisperuste poistuu ainoastaan tilanteessa, jossa liittymät puretaan ja sopimus irtisanotaan. Perusmaksuja peritään, vaikka kiinteistön käyttö loppuisi väliaikaisesti. Muussa tapauksessa liittymä irtisanotaan ja kiinteistön omistaja purkaa liitokset vesihuoltolaitoksen verkostosta omakustanteisesti. Mikäli kyseessä on palautuskelpoinen liittymä, vähennetään palautettavasta liittymismaksusta sopimuksen purkamisesta laitokselle aiheutuneet kustannukset. Uudelleen liitettäessä kiinteistöltä peritään uusi liittymismaksu ja esivalmistelumaksu liittymisajankohdan ehtojen ja hinnaston mukaisesti.

Vesi- ja jätevesilaskutus

Laskutusrytmi on neljä kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Lähetämme asiakkaalle kolme arviolaskua ja yhden tasauslaskun vuodessa. Tasauslaskutus kohdistuu sille ajanjaksolle, joiden välillä asiakas on ilmoittanut kaksi viimeisintä vesimittarin lukemaa. Esimerkiksi 1.1.2022-15.3.2023, tasataan koko ajalta kulutukset. Vesimittarin lukematietoja pyydetään asiakkailta kerran vuodessa. Ilmoitettujen lukemien perusteella laskutusohjelma laskee laskennallisen kulutusarvion seuraavaan vesimittarilukeman ilmoitukseen saakka. Arviokulutus laskutetaan kyseisen arvion mukaan, vaikka kiinteistöllä ei olisi ollut kulutusta. Kohteissa, joihin on asennettu etäluettava mittari, teemme mittariluennan 2 krt vuodessa – toukokuussa ja marraskuussa, jolloin maaliskuun ja syyskuun laskut ovat arviolaskuja ja kesäkuun sekä joulukuun laskut tasauslaskuja.

Tasauslaskutus tehdään mittarilukemailmoitusten saapumisen mukaan, yleensä kesäkuun laskutuksessa. Emme tee uusinta laskuja, mikäli ilmoitus myöhästyy pyydetystä ajankohdasta. Tasauslaskutus tulee automaattisesti aina seuraavaan laskuun. HUOM! Ilmoitathan mikäli kiinteistöllä on jostain syystä kulunut huomattavia määriä vettä, mutta kulutus on myöhemmin laskenut. Näin toimittuna kulutusarviota voidaan oikaista hyvissä ajoin.

Laskut sisältävät kulutus- ja perusmaksut. Tasauslaskulla asiakas voi saada palautusta tai lisälaskun, riippuen todellisen kulutuksen ja arviokulutuksen erotuksesta. Huomioitavaa on, ettei kiinteästä perusmaksusta muodostu laskulle hyvitystä.

Alle 8€ laskut siirtyvät perittäväksi seuraavaan laskuun, alle 50€ hyvitykset siirtyvät hyvitykseksi seuraavaan laskuun. Tämä ei koske loppulaskuja. Tilinumerot hyvityslaskujen palautusta varten tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi tai puhelimitse asiakaspalvelun numeroon +358 400 315761

Vesilaskujen maksuaika on 21 pv. Henkilöasiakkaiden kohdalla noudatamme kuluttajasuojalain mukaista laskutustapaa. Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta. Otimme käyttöön helmikuun 2023 aikana Intrumin muistutuspalvelut saatavien hallintaan liittyen. Yhteistyö Intrumin kanssa koskee vesihuoltopalveluidemme saatavia, korkoja ja muistutukseen ja perintään liittyviä kuluja.  Tunturi-Lapin Vesi Oy lähettää 1. muistutuksen ja mikäli suoritusta ei saada, jatkuu perintä Intrumin toimesta.

Liittymismaksut Tunturi-Lapin Vesi Oy:n verkostoon

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Minimissään liittymismaksut peritään 80 k-m2 mukaan.

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia   LIITTYMISMAKSU
 €/rak.oik.m2
 Vesi Jätevesi  YHTEENSÄ
Omakoti-/paritalo 14,00 20,00  34,00
Asuinrivitalo/-kerrostalo 14,00 20,00 34,00
Asuinliikerakennus 14,00 20,00 34,00
Liikerakennus 14,00 20,00 34,00
Julkinen rakennus 14,00 20,00 34,00
Liikuntahallit 12,00 18,00 30,00
Teollisuushallit 12,00 18,00 30,00
Maatalousrakennus  14,00 20,00 34,00
Muu 14,00 20,00 34,00
Lomamökki/paritalo 15,00 25,00 40,00
Lomarivitalo 15,00 25,00 40,00
Lomakerrostalo 14,00 20,00 34,00

Liittymismaksun lisäksi peritään kaikista uusista rakennettavista liittymistä esivalmistelumaksu. Esivalmistelumaksu sisältää arvonlisäveron 24%

Esivalmistelumaksu lomamökki/omakotitalo 1866,20€ 

Paritalo/parimökki 1178€/asunto

Isot kohteet/rivitalot (DN50/63mm) 2735,44€

Hinnat voimassa 1.7.2023 alkaen.

Rakentaja ja liittyjä. Muista hakea liitoskohtalausunto

Hae liitoskohtalausunto rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Liitoskohtalausunto toimii myös kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien lähtötietona ja liitteenä liittymis- ja käyttösopimukseen.  Tunturi-Lapin Vesi Oy (laitos) myöntää yhdelle kiinteistölle/tontille yleensä yhden vesiliittymän/vesimittarin/sopimuksen.

Jos liittyjä haluaa yhdelle kiinteistölle (tontille) useampia päävesimittareita, on liitoskohtalausuntopyyntöön liitettävä kartan kanssa mahdollinen hallinnanjakosopimus tai sitoumus hallinnanjaosta. Mikäli liittyvällä kiinteistöllä on tonttijako vireillä, liitetään lausuntopyyntöön dokumentti tulevasta tonttijaosta. Laitos tekee em. tapauksissa aina erillisen päätöksen asiakirjojen perusteella. Paritalo-kohteissa edellytetään aina erillisiä liittymis- ja käyttösopimuksia sekä huoneistojen mittaroimista päämittaritasoisesti. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille, joissa huoneistoja on enemmän kuin 2, annamme aina vain yhden päävesimittarin. Taloyhtiö huolehtii aina itse huoneistokohtaisesta alamittauksesta.

Liitoskohtalausunnossa laitos määrittää tonttijohtojen liitoskohdat, vesijohdon painetasot liitoskohdassa, viemäriliitosten liitoskorkeudet sekä padotuskorkeudet. Voit myös esittää liitoskohtatoiveen lausuntotilauksen yhteydessä. Viemäriliitokset tehdään runkokaivoihin ja vesiliittymät tonttivesijohdon sulkuventtiiliin

Mikäli liittymispaikka vaatii kaivutyötä ja tonttijohtojen sijoitusta yksityiselle alueelle, olet liittyjänä vastuussa rasitteen perustamisesta.

Kun pyydät liitoskohtalausuntoa, ilmoita laitokselle kohteen osoitetiedot ja kiinteistötunnus. Esitä liitoskohtatoive asemapiirustuksella. Suosittelemme, että asiakkaan KVV-suunnittelija esittää liitoskohtatoiveen, mikäli mahdollista. Tällöin liitoskohtaa ei todennäköisesti tarvitse muuttaa jälkikäteen.

Liittymishakemus

Liittyjä jättää laitokselle hakemuksen sähköisesti osoitteessa www.tunturilapinvesi.fi, liitteineen. Liittymishakemuksen liitteet voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi.

Liittymissopimuksen liitteinä toimitetaan rakennuslupahakemuksen 1. sivu, asemapiirros, pohjapiirros (ARK) sekä LVI-suunnitelmat. Lisäksi toteutettavasta kellarikerroksesta on toimitettava piirustukset, joista selviää kellarikerroksen käyttötarkoitus ja liitospaikka verkostoon. Mikäli sopimus koskee ravintola-, hotelli-, korjaamo tai muuta liikekiinteistöä, tulee liittyjän toimittaa asianmukaiset suunnitelmat öljyn-, rasvan- tai hiekanerotinlaitteista.

Kaikkien vakituisten asuntojen (omakoti/paritalo ja asuinrivitalo/-kerrostalo) liittymismaksut peritään toteutuneiden k-m2 mukaan. Vakituisten asuntojen lisäliittymiä varten asiakas tekee uuden liittymishakemuksen, kun lisärakentaminen ylittää 10 % jo rakennetusta kerrosalasta. Rakennuslupia tarkistetaan vuosittain ja lisäliittymiä voidaan periä ilman asiakkaan tekemää lisäliittymishakemusta. Kaikkien muiden kuin vakituisten asuntojen liittymismaksut peritään minimissään kaavassa määrätyn k-m2 mukaan. Tapauksissa, joissa rakennusluvassa rakennettava kokonaisala ylittää kaavassa määrätyn alan, peritään liittymismaksut rakennusluvan 1. sivulla mainitun kokonaisalan mukaan, mm. silloin kun rakennukseen rakennetaan kellarikerros, joka liitetään vesi- ja viemäriverkkoon.

Vanhojen sopimusten liittymismaksuja ja toteutuneita rakennusaloja tarkistetaan vuosittain, ja lisäliittymismaksuja voidaan periä myös ilman asiakkaan lisäliittymishakemusta rakennuslupien perusteella. Lisäliittymiä voidaan periä takautuvasti.

Minimissään liittymismaksut peritään 80 k-m2 mukaan.

Liittymismaksu runkolinjaan

Liittymismaksuilla katetaan vesi- ja viemäriverkoston runkolinjojen rakentamista. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia: Ylläksen toiminta-alueella 1.4.2004 lähtien ja Kolarin/Sieppijärven toiminta-alueilla 1.10.2014 lähtien. Myydessään kiinteistön liittyjä siirtää liittymismaksulla saamansa oikeudet ja velvoitteet kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kts. Kiinteistön myynti ja uusi omistaja

Maksettuaan liittymämaksun liittyjällä on oikeus perus- ja käyttömaksua vastaan käyttää laitoksen verkoston vettä ja johtaa laitoksen viemäriverkkoon tavallisia kotitalousvesiä. Viemäriverkostoon ei tule laskea mm. ruoan tähteitä, liuottimia tai henkilökohtaiseen hygieniaan käytettäviä suojia.

Liittymien purkaminen on mahdollista vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11§:n perusteella. Palautuskelpoinen liittymismaksu palautetaan, kun laitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi, rakennuksen poistuessa käytöstä ja kun liittymissopimus irtisanotaan.

Liittyjä vastaa liittymää koskevista purku kustannuksista, ja liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Vaihtoehtoisesti laitos purkaa liittymät ja veloittaa purkamisesta aiheutuneet kustannukset joko pidättämällä kulut liittymismaksuista tai suoraan asiakkaalta. Laitos voi kieltäytyä purkutyöstä, mikäli se epäilee asiakkaan maksukykyä, ja liittymismaksut eivät kata arvioidun purkutyön kustannuksia.

Esivalmistelumaksu ***

Esivalmistelumaksulla katetaan työt ja tarvikkeet, joita on tarvittu tai tarvitaan kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon *liitoskohdassa. Esivalmistelumaksu sisältää mm. toimistokulut sekä liitoskohdassa tehtävät liitostyöt mm. kaivutyön, paineenalaiset asennustyöt, talosulkuventtiilin, liitoskaivon, sekä rakennusaikaisen veden, vesimittarin ja kulmasulun. Esivalmistelumaksuun lisätään aina sen hetkinen arvonlisävero.

Liitoskohta

Liitoskohta sijaitsee laitoksen määräämässä runkokaivossa, joka lähtötietoineen määrätään liitostapalausunnossa ja edelleen vahvistetaan sopimuksessa. Liitoskaivolta tontille tulevan vesihuollon rakentaa liittyjä kustannuksellaan. Liitoskaivon etäisyydelle kiinteistöistä ei ole määrätty minimietäisyyttä. Sopimuksen liitteenä oleva liitostapalausunto sisältää kartan, johon on merkitty laitoksen vesi- ja viemärilinja, lähin kaivo sekä kaivon numero johon liitos rakennetaan.

Laitos vastaa tukkeumien ja jäätymisten aukaisusta runkoverkossaan. Liittyjän vastuu tukkeumista ja jäätymisistä alkaa runkoverkosta tehdyn liitoksen jälkeen, liittyjän kiinteistölle mentäessä. Rajana on liittymäkaivo viemäriverkon osalta ja talosulkuventtiili vesiliittymän osalta.

Liittymän rakentaminen

Liittymä rakennetaan pääsääntöisesti lähtemään siitä runkokaivosta, joka on lähimpänä liittyjän kiinteistöä ja josta liittymän toimivuus on teknisesti mahdollista. Mikäli kiinteistölle rakennetaan kellarikerros tai padotuskorkeus ei muutoin täyty, on kiinteistölle asennettava kiinteistöpumppaamo estämään viemärin tulviminen kiinteistöön. Takaiskuventtiili tulee asentaa viemäriin aina mikäli alin viemäröity lattiataso rakennetaan kadunpinnan alapuolelle. Laitos ei vastaa kiinteistökohtaisten pumppaamoiden rakennuskustannuksista tai huollosta.

Hulevedet

Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Hulevedet tulee johtaa maastoon tai avo-ojaan.

Kiinteistön myynti ja uusi omistaja

Kiinteistön myynnistä tai luovutuksesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus. Asiakas toimittaa laitokselle kauppakirjankopion, josta selviää myyjä, ostaja, siirtyvät liittymät sekä milloin hallintaoikeus siirtyy.  Mikäli hallintaoikeudesta ei suoraan anneta tarkkaa päivämäärää kauppakirjassa, on siitä syytä ilmoittaa erikseen. Kiinteistön vesimittari tulee lukea hallintaoikeuden siirtymisen päiväykseltä ja lukema ilmoitettava laitokselle. Myös myyjän muuttunut laskutusosoite on ilmoitettava. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu suoraan laitokselle kahden viikon kuluessa kaupoista. Tämä koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja. Myyjä ja ostaja ovat velvollisia sopimaan, kumpi toimittaa tarvittavat tiedot vesilaitokselle sekä hankkimaan vastapuolen suostumus tietojen toimittamisesta.

Emme tee vuokralaisen käyttösopimuksia

Tunturi-Lapin Vesi Oy ei tee vuokralaisen kanssa vedenkäyttösopimusta vaan vedenkäyttösopimus tehdään ainoastaan kiinteistön tai huoneiston omistajan/haltijan kanssa. Muutoshetkellä voimassa olevat sopimukset jatkuvat normaalisti sopimuskauden loppuun. Muistutamme, että kiinteistön tai huoneiston omistajan/haltija on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sopimusmuutoksista viimeistään 2 viikkoa ennen haluttua ajankohtaa.  

Vesimittari, perus- ja kulutusmaksut

Liittyjä on velvollinen tilaamaan kiinteistölleen vesimittarin rakennuksen valmistuessa. Ennen vesimittarin toimittamista, liittyjän on noudettava vesilaitokselta esivalmistelumaksuun kuuluvat vesimittarin asennustarvikkeet ja asennettava ne paikalleen (vesimittariventtiili/kulmasulku, tukiholkki, vesimittariteline liittimineen sekä takaiskuventtiili). Tarkemmat ohjeet mittarointiin löytyvät verkkosivuiltamme www.tunturilapinvesi.fi. Vesimittarin asennustyön hoitaa vesilaitos tai sopimuksen mukaan liittyjän palkkaama putkiasentaja. Asiakas on velvollinen seuraamaan kiinteistölle asennetun vesimittarin toimintaa ja vedenkulutusta säännöllisesti mahdollisen mittaririkon tai vesivuotojen varalta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle huomattuaan vesimittarin toiminnassa olevan vikaa.

Perusmaksuja aletaan periä siitä päivästä lähtien, kun vesimittari on toimitettu asiakkaalle. Veden- ja jäteveden perusmaksuja voidaan periä takautuvasti. Mikäli laitokselle selviää että, kiinteistölle ei ole tilattu vesimittaria, mutta kiinteistö on asuin käytössä, peritään käyttöperusteinen kulutus arviolla. Arvio kulutuksesta suoritetaan laitoksen toimesta.

Runkosulku

Ainoastaan laitoksen edustaja saa avata ja sulkea laitoksen verkostossa sijaitsevia runkosulkuja. Asiakkaan tulee tilata kiinteistöänsä koskevan runkosulun avaus- ja sulku, toimitusaika on 7vrk. Kiireelliset sulkutilanteet tarkastellaan erikseen. Virka-ajan ulkopuolella tehtävät työt laskutetaan hinnaston mukaisesti. Maksamattomista laskuista johtuva sulku- ja avaus on määritelty erikseen yleisissä toimitusehdoissa.

Osoitteenmuutokset

Asiakkaan on huolehdittava että, muuttuneet laskutusosoitetiedot ilmoitetaan vv-laitokselle. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu laitokselle. Koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja. Liittymän irtisanominen on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen poismuuttoa.

Kiinteistökohtaiset pumppaamot

Mikäli liitettävä rakennus on runkolinjaan nähden alavalla maastolla eikä tästä syystä täytä liittymäsopimuksen padotuskorkeutta, tulee kiinteistölle asentaa kiinteistökohtainen pienpumppaamo. Pienpumppaamo on osa kiinteistön laitteistoa/irtaimistoa ja kiinteistön omistaja vastaa sen kustannuksista ja huollosta kaikilta osin. Suosittelemme asiakasta ostamaan huolto- ja hälytyspalvelun kolmannelta osapuolelta, esim. kiinteistöhuolintaa myyviltä yrityksiltä. Laitos ei tarjoa asiakkailleen kyseisiä palveluita. Näiden ohjeistusten lisäksi kehotamme asiakasta tutustumaan vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin.

Palveluhinnasto (sis. ALV)

Voimassa 1.7.2023 alkaen.

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Tunturi-Lapin Vesi Oy perii tämän palveluhinnaston mukaisia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Oikeudet hintamuutoksiin pidätetään.

Kiinteistön KVV-laitteiden tarkistaminen

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksua työmäärän perusteella.

Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte-, sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot ovat tarkemmin määriteltyinä laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.

Tarkastuskäynti (minimiveloitus 1h) 59,52 € (sis. alv 24 %) Tarkastuskäynti ­≥ h 59,52 €/h (sis. alv 24 %)

Tuntiveloitushinnat

Asennustyö 59,52 €/h (sis. alv 24 %)
Työnjohto ja asiantuntija palvelut 70 €/h (sis. alv 24 %)

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua.

Sakokaivoliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)

Kompostimullan myynti yksityisille

Kompostimulta: EI SAATAVILLA TÄLLÄ HETKELLÄ

Ylimääräinen vesimittarinluku

Liittyjän tilaamana tai aiheuttamana 59,52€ (sis. alv 24 %)

Katkaisu- ja jälleenkytkentämaksu

Asiakkaan ennakkoon tilaama runkosulun sulku- ja avausmaksu 119,04 €/tilaus. Toimitus 7 vrk. Asiakkaan maksujen laiminlyönnistä johtuva vesiverkoston runkoventtiilin sulku- ja avausmaksu on 208,32 €. Ainoastaan laitoksen työntekijällä on oikeus sulkea tai avata verkostonsa runkosulkuja.

Tilapäinen vesimittarin poisto

Mittarin tilapäinen poisto 119,04 € (sis. alv 24 %).
Asiakkaan on kirjallisesti tai sähköisesti pyydettävä mittarin poistoa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa.

Vesimittarin vaihto jäätymisen seurauksena 

Asiakkaan kiinteistössä olevan vedenkulutusta mittaavan vesimittarin jäätyessä, on asiakkaan maksettava vesimittarin hinta 145,70 €, kun kyseessä on etäluettava mittari tai 72,20 €, kun kyseessä mekaaninen mittari. Asiakas voi tilata vaihtotyön vesilaitokselta tai lvi-liikkeeltä. Vesilaitos perii vaihtotyön tuntihintojen mukaisesti (minimiveloitus 1 h). Muulloin kuin virka-aikana tehty työ veloitetaan vikapäivystys hinnaston mukaisesti.

Tonttijohtojen rakentamiskulut

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Pääsääntö on että, asiakas itse vastaa tontin sisäpuolisesta rakentamisesta.

Vesimittareille tilaustyönä tehtävät tarkastukset

Mikäli asiakas epäilee mittarinsa mittatarkkuutta, voidaan hänen kiinteistössään sijaitseva vesilaitoksen toimittama vesimittari testata mahdollisen mittavirheen varalta. Toimenpiteestä peritään tarkistusmaksu, joka on 324,00 €/kerta. Sisältäen vesimittarin haun, testauksen, raportoinnin ja uuden vesimittarin asennuksen.

Asiakkaan tilaamat työt

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n palvelutarjontaan ei kuulu tilaustyönä tehtävät asennustyöt asiakkaan kiinteistöllä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä alueella toimiviin palvelutarjoajiin.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta. Otimme käyttöön helmikuun 2023 aikana Intrumin muistutuspalvelut saatavien hallintaan liittyen. Yhteistyö Intrumin kanssa koskee vesihuoltopalveluidemme saatavia, korkoja ja muistutukseen ja perintään liittyviä kuluja.  Tunturi-Lapin Vesi Oy lähettää 1. muistutuksen ja mikäli suoritusta ei saada, jatkuu perintä Intrumin toimesta.

8.4 TONTTIJOHTOJEN MUUTOSTYÖT LIITTYJÄN KIINTEISTÖN ULKOPUOLELLA

Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella. Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Johdon ikä,
vuosia
Laitoksen kustan­nusosuus %Liittyjän kustan­nusosuus %
0 – 5
100

0

5 – 15
70

30

15 – 30
40

60

yli 30
00

100

Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.