Kulutus- ja perusmaksu­hinnasto

Hinnat sisältävät alv 24%   PERUSMAKSU KULUTUSMAKSU
 €/huoneisto/vuosi €/m3  
 Vesi Jätevesi Vesi Jätevesi
Omakoti-/paritalo 48,36 121,52 1,80 3,04
Asuinrivitalo/-kerrostalo 44,64 116,56 1,80 3,04
Asuinliikerakennus 68,20 155,00 1,80 3,04
Liikerakennus 88,04 190,96 1,80 3,04
Julkinen rakennus 68,20 155,00 1,80 3,04
Liikuntahallit 68,20 155,00 1,80 3,04
Teollisuushallit 88,04 190,96 1,80 3,04
Maatalousrakennus 88,04 190,96 1,80 3,04
Muu 88,04 190,96 1,80 3,04
Lomamökki/paritalo 88,04 190,96 1,80 3,04
Lomarivitalo 68,20 155,00 1,80 3,04
Lomakerrostalo 68,20 155,00 1,80 3,04

Hinnat voimassa 1.1.2022 lähtien.

Kulutusmaksu

Veden ja jäteveden kulutusmaksu määräytyy vedenkulutuksen mukaan. Veden käytön määrä todetaan Tunturi-Lapin Vesi Oy (myöhemmin laitos) toimittamalla vesimittarilla tai yhtiön suorittamalla kulutusarviolla. Kulutusmaksulla katetaan laitoksen vuotuiset käyttökustannukset. Kiinteistöt, joissa on ainoastaan laitoksen viemäriliittymä, eikä kiinteistöön ole asennettu vesimittaria, jätevesilaskutus suoritetaan arviolaskutuksena. Arviolaskutus perustuu alueella mitattuihin kiinteistökohtaisiin vedenkulutuslukemiin. Asiakkaalle voidaan asentaa vesimittari asiakkaan sitä pyytäessä.

Perusmaksu

Perusmaksu on laitoksen vuosittain perimä kiinteä maksu, jolla katetaan laitoksen kiinteitä, käyttömäärästä riippumattomia kustannuksia. Perusmaksun määräytymisperusteena on toiminta-alueella kiinteistössä olevien asuinhuoneistojen lukumäärä. Erillisiksi huoneistoiksi lasketaan kuuluvaksi tilat, jotka sisältävät omatoimisen asumisen vaatiman varustetason. Huoneistoja/huoneita, joita ei voida lukea edellä olevaan, sovelletaan niihin lähinnä rinnastettavia voimassa olevia taksoja. Huoneiston koon ylittäessä 250 m2:ä, peritään jokaiselta alkavalta 250 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Liikehuoneistoilta peritään yhden perusmaksun lisäksi jokaiselta alkavalta 500 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Perusmaksua aletaan periä siitä päivästä lähtien kun asiakkaan kiinteistöön on toimitettu veden kulutusta mittaava laitteisto. Perusmaksuja peritään vaikka kiinteistön käyttö loppuisi väliaikaisesti. Muussa tapauksessa liittymä irtisanotaan ja kiinteistön omistaja purkaa liitokset vesihuoltolaitoksen verkostosta omakustanteisesti. Uudelleen liitettäessä kiinteistöltä peritään uusi liittymismaksu ja esivalmistelumaksu. KTS. liittymismaksut kohta.

Vesi- ja jätevesilaskutus

Laskutusrytmi on neljä kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Lähetämme asiakkaalle kolme arviolaskua ja yhden tasauslaskun vuodessa. Tasauslaskutus kohdistuu sille ajanjaksolle, joiden välillä asiakas on ilmoittanut kaksi viimeisintä vesimittarin lukemaa. Esimerkiksi 1.1.2012-15.3.2015, tasataan koko ajalta kulutukset. Vesimittarin lukematietoja pyydetään asiakkailta kerran vuodessa. Ilmoitettujen lukemien perusteella laskutusohjelman laskee laskennallisen kulutusarvion seuraavaan vesimittarilukeman ilmoitukseen saakka. Arviokulutus laskutetaan kyseisen arvion mukaan, vaikka kiinteistöllä ei olisi ollut kulutusta. Tasauslaskutus tehdään mittarilukemailmoitusten saapumisen mukaan, yleensä maaliskuun tai kesäkuun laskutuksessa. Emme tee uusinta laskuja mikäli ilmotus myöhästyy pyydestystä ajankohdasta. Tasauslaskutus tulee automaattisesti aina seuraavaan laskuun. HUOM! Ilmoitathan mikäli kiinteistöllä on jostain syystä kulunut huomattavia määriä vettä, mutta kulutus on myöhemmin laskenut. Näin toimittuna kulutusarviota voidaan oikaista hyvissä ajoin. Laskut sisältävät kulutus- ja perusmaksut. Tasauslaskulla asiakas voi saada palautusta tai lisälaskun, riippuen todellisen kulutuksen ja arviokulutuksen erotuksesta. Huomioitavaa on, ettei kiinteästä perusmaksusta muodostu laskulle hyvitystä. Alle 8€ laskut siirtyvät perittäväksi seuraavaan laskuun, kuten myös alle 50€ hyvitykset siirtyvät hyvitykseksi seuraavaan laskuun. Tämä ei koske loppulaskuja, joita varten laskulla pyydetään asiakasta ilmoittamaan tilinumeronsa. Tilinumerot hyvityslaskujen palautusta varten tulee toimittaa kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeitse. Laskun eräpäivä on laskutusohjelmallisista syistä aina kolmen viikon päässä laskun kirjauspäivästä. Henkilöasiakkaiden kohdalla noudatamme kuitenkin kulututtajasuojalain mukaista laskutapaa. Kuluttajansuojalaki

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Asiakaspalvelumme vastaa numerosta 0400 315 761 laskutusasioissa on avoinna ma-to klo 9-15, pe 9-13.00. Sähköpostia voitte laittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi.

Liittymismaksut Tunturi-Lapin Vesi Oy:n verkostoon

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia   LIITTYMISMAKSU
 €/rak.oik.m2
 Vesi Jätevesi  YHTEENSÄ
Omakoti-/paritalo 12,00 18,00  30,00
Asuinrivitalo/-kerrostalo 12,00 18,00 30,00
Asuinliikerakennus 12,00 18,00 30,00
Liikerakennus 12,00 18,00 30,00
Julkinen rakennus 12,00 18,00 30,00
Liikuntahallit 7,00 13,00 20,00
Teollisuushallit 7,00 13,00 20,00
Maatalousrakennus  12,00 18,00 30,00
Muu 12,00 18,00 30,00
Lomamökki/paritalo 15,00 25,00 40,00
Lomarivitalo 15,00 25,00 40,00
Lomakerrostalo 12,00 18,00 30,00

Liittymismaksun lisäksi peritään kaikista uusista rakennettavista liittymistä esivalmistelumaksu 1612€ (sis alv 24%)
Hinnat voimassa 1.1.2021 lähtien

Liittymishakemus

Liittyjä jättää laitokselle hakemuksen sähköisesti

Tai voit toimittaa liitteet joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi tai postiosoitteeseemme. Paperisen liittymishakemuksen voi tilata puhelimitse 0400 315 761 ma-to 9.-15.00 ja pe 9.-13.00 välisenä aikana.

Liittymissopimuksen liitteinä liittyjä toimittaa rakennuslupahakemuksen 1. sivun sekä liittymää koskevan asemapiirroksen. Lisäksi toteutettavasta kellarikerroksesta on toimitettava piirrustukset joista selviää kellarikerroksen käyttötarkoitus ja liitospaikka verkostoon. 
Mikäli sopimus koskee ravintola-, hotelli-, korjaamo tai muuta liikekiinteistöä, tulee liittyjän toimittaa asianmukaiset suunnitelmat öljyn-, rasvan- tai hiekanerotin laitteista. 

Kaikkien vakituisten asuntojen liittymismaksut peritään 1.3.2016 alkaen toteutuneiden ka-m2 mukaan. Vakituisten asuntojen lisäliittymiä varten asiakas tekee uuden liittymishakemuksen, kun lisärakentaminen ylittää 10 % jo rakennetusta kerrosalasta. Rakennuslupia tarkistetaan vuosittain ja lisäliittymiä voidaan periä myös ilman asiakkaan tekemää lisäliittymishakemusta.

Loma-asuntojen liittymismaksut peritään min. kaavassa määrätyn ka-m2 mukaan. Tapauksissa joissa rakennusluvassa rakennettava kokonaisala ylittää kaavassa määrätyn alan, peritään liittymismaksut kokonaiskerrosalan mukaan, mm. silloin kun vapaa-ajanasuntoon rakennetaan kellarikerros joka liitetään vesi- ja viemäriverkkoon.

Vanhojen sopimusten liittymismaksuja ja toteutuneita rakennusaloja tarkistetaan vuosittain, ja lisäliittymismaksuja voidaan periä myös ilman asiakkaan lisäliittymishakemusta rakennuslupien perusteella. Lisäliittymiä voidaan periä takautuvasti.

Minimissään liittymät peritään 80m2 mukaan.

Liittymismaksu runkolinjaan

Liittymismaksuilla katetaan vesi- ja viemäriverkoston runkolinjojen rakentamista. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia: Ylläksen toiminta-alueella 1.4.2004 lähtien ja Kolarin/Sieppijärven toiminta-alueilla 1.10.2014 lähtien.

Liittyjä siirtää liittymismaksulla saamansa kiinteistön edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kts. Kiinteistön myynti.

Liittymien purkaminen on mahdollista vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11§:n perusteella. 
Liittymismaksu palautetaan, kun laitoksen palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi, rakennuksen poistuessa käytöstä ja kun liittymissopimus irtisanotaan. Liittyjä vastaa liittymää koskevista purkukustannuksista, ja liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Vaihtoehtoisesti laitos purkaa liittymät ja veloittaa purkamisesta aiheutuneet kustannukset joko pidättämällä kulut liittymismaksuista tai suoraan asiakkaalta. Laitos voi kieltäytyä purkutyöstä, mikäli se epäilee asiakkaan maksukykyä, ja liittymismaksut eivät kata arvioidun purkutyön kustannuksia.

Esivalmistelumaksu

Esivalmistelumaksulla katetaan työt ja tarvikkeet, joita tarvitaan kiinteistön liittämiseen vesi- ja viemäriverkostoon *liitoskohdassa. Esivalmistelumaksu sisältää toimistokulut ja liittymissopimuksen paperityöt, sekä liitoskohdassa tehtävät liitostyöt mm. kaivutyön, paineenalaiset asennustyöt, talosulkuventtiilin, liitoskaivon, sekä rakennusaikaisen veden, vesimittarin ja kulmasulun. Esivalmistelumaksuun lisätään aina sen hetkinen arvonlisävero.

Liitoskohta

Liitoskohta sijaitsee laitoksen määräämässä runkokaivossa, joka lähtötietoineen määrätään sopimuksen tekohetkellä. Liitoskaivolta tontille tulevan vesihuollon rakentaa liittyjä kustannuksellaan. Liitoskaivon etäisyydelle kiinteistöistä ei ole määrätty minimietäisyyttä. Sopimuksen liitteenä toimitetaan kartta johon on merkitty laitoksen vesi- ja viemärilinja, lähin kaivo sekä kaivon numero johon liitos rakennetaan. 

Laitos vastaa tukkeumien ja jäätymisten aukaisusta runkoverkossaan. Liittyjän vastuu tukkeumista ja jäätymisistä alkaa runkoverkosta tehdyn liitoksen jälkeen, liittyjän kiinteistölle mentäessä. Rajana on liittymäkaivo viemäriverkon osalta ja talosulkuventtiili vesiliittymän osalta.

Liittymän rakentaminen

Liittymä rakennetaan pääsääntöisesti lähtemään siitä runkokaivosta, joka on lähimpänä liittyjän tonttia, ja josta liittymän toimivuus on teknisesti mahdollista. Laitos ei vastaa kiinteistökohtaisten pumppaamoiden rakennuskustannuksista tai huollosta silloin, kun kiinteistöä ei voida liittää tontin korkeuseroista johtuen viettoviemäriin ilman kiinteistökohtaistapumppaamoa. 

Kiinteistön myynti ja uusi maksaja

Kiinteistön myynnistä tai luovutuksesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus. Asiakas toimittaa laitokselle kauppakirjankopion, josta selviää myyjä, ostaja, siirtyvät liittymät sekä milloin hallintaoikeus siirtyy. Mikäli hallintaoikeudesta ei suoraan anneta tarkkaa päivämäärää kauppakirjassa, on siitä syytä ilmoittaa erikseen. Kiinteistön vesimittari tulee lukea hallintaoikeuden siirtymisen päiväykseltä ja lukema ilmoitettava laitokselle. Myös myyjän muuttunut laskutusosoite on ilmoitettava. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu suoraan laitokselle ajallaan, kahden viikon kuluessa kaupoista. Tämä koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja.

Laitos toimittaa uudelle asiakkaalle siirtosopimuksen, jonka asiakas allekirjoittaa ja toimittaa laitokselle. Laitos toimittaa asiakkaalle vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot sekä ajantasaisen hinnaston.

Vesimittari

Liittyjä on velvollinen tilaamaan kiinteistölleen vesimittarin rakennuksen valmistuessa, mittari toimitetaan laitoksen puolesta tontille, toimitusaika on 7 vrk. Asennustyön hoitaa liittyjän palkkaama putkiasentaja. Asiakas on velvollinen seuraamaan kiinteistölle asennetun vesimittarin toimintaa ja vedenkulutusta säännöllisesti mahdollisen mittaririkon tai vesivuotojen varalta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle huomattuaan vesimittarin toiminnassa olevan vikaa.

Runkosulku

Ainoastaan laitoksen edustaja saa avata ja sulkea laitoksen verkostossa sijaitsevia runkosulkuja. Asiakkaan tulee tilata kiinteistöänsä koskevan runkosulun avaus- ja sulku, toimitusaika on 7vrk. Kiireelliset sulkutilanteet tarkastellaan erikseen. Virka-ajan ulkopuolella tehtävät työt laskutetaan hinnaston mukaisesti. Maksamattomista laskuista johtuva sulku- ja avaus on määritelty erikseen yleisissä toimitusehdoissa. 

Perus- ja kulutusmaksut

Perusmaksuja aletaan periä siitä päivästä lähtien, kun vesimittari on toimitettu asiakkaalle. Veden- ja jätevedenperusmaksuja voidaan periä takautuvasti. Mikäli laitokselle selviää että, kiinteistölle ei ole tilattu vesimittaria, mutta kiinteistö on asuin käytössä, peritään käyttöperusteinen kulutus arviolla. Arvio kulutuksesta suoritetaan laitoksen toimesta. 

Osoitteenmuutokset

Asiakkaan on huolehdittava että, muuttuneet laskutusosoitetiedot ilmoitetaan laitokselle. Emme ota vastuuta laskutuksen oikeellisuudesta osoite ja laskutustietojen osalta, mikäli kyseisiä tietoja ei ole toimitettu ajallaan. Koskee myös mahdollisia huomautusmaksuja ja viivästyskorkoja. Liittymän irtisanominen on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen poismuuttoa.

Kiinteistön vuokraus ja laskutuksen siirto

Mikäli asiakas haluaa siirtää laskutuksen vuokralaisensa nimiin, on asiakkaan annettava laitokselle kirjallinen suostumus käyttösopimuksen solmimiseksi vuokralaisen kanssa. Suostumuksen saatuaan laitos tekee vuokralaisen kanssa kirjallisen käyttösopimuksen, jolla laskutus siirretään vuokrauksen ajaksi vuokralaiselle. Vuokrauksen päättyessä on käyttösopimus irtisanottava vähintään kaksi viikkoa ennen pois muuttoa. Vuokralainen ilmoittaa muuttuvan laskutusosoitteen ilmoituksen yhteydessä. Pois muuttaessaan vuokralainen/vuokranantaja lukee vesimittarin ja ilmoittaa lukeman laitokselle.

Kiinteistökohtaiset pumppaamot

Mikäli liitettävä rakennus on runkolinjaan nähden alavalla maastolla, voidaan kiinteistölle joutua asentamaan kiinteistökohtainen pienpumppaamo. Pienpumppaamon kaikista kustannuksista vastaa liittyjä, niin hankinta, asennus, huolto että hälytystöiden osalta. Suosittelemme asiakasta ostamaan huolto- ja hälytyspalvelun kolmannelta osapuolelta, esim. kiinteistöhuolintaa myyviltä yrityksiltä. Laitos ei tarjoa asiakkailleen pienpumppaamoiden huolinta palveluita.

Näiden ohjeistusten lisäksi kehotamme asiakasta tutustumaan Vesihuoltolaitoksen yleisiin toimitusehtoihin.

Vesihuolto­laitoksen palvelumaksut

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Tunturi-Lapin Vesi Oy perii tämän palveluhinnaston mukaisia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Oikeudet hintamuutoksiin pidätetään.

Kiinteistön KVV-laitteiden tarkistaminen

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksua työmäärän perusteella.

Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte-, sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot ovat tarkemmin määriteltyinä laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.

Tarkastuskäynti (minimiveloitus 1h) 42 €/h (sis. alv 24 %) Tarkastuskäynti ­≥ h 52 €/h (sis. alv 24 %)

Tuntiveloitushinnat

Asennustyö 52,08 €/h (sis. alv 24 %)
Työnjohto ja asiantuntija palvelut 64 €/h (sis. alv 24 %)

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua.

Sakokaivoliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)

Kompostimullan myynti yksityisille

Kompostimulta: EI SAATAVILLA TÄLLÄ HETKELLÄ

Ylimääräinen vesimittarinluku

Liittyjän tilaamana tai aiheuttamana 43,40 € (sis. alv 24 %)

Katkaisu- ja jälleenkytkentämaksu

Asiakkaan ennakkoon tilaama runkosulun sulku- ja avausmaksu 99,20 €/tilaus. Toimitus 7 vrk. Asiakkaan maksujen laiminlyönnistä johtuva vesiverkoston runkoventtiilin sulku- ja avausmaksu on 198,40 €. Ainoastaan laitoksen työntekijällä on oikeus sulkea tai avata verkostonsa runkosulkuja.

Tilapäinen vesimittarin poisto

Mittarin tilapäinen poisto 99,20 € (sis. alv 24 %).
Asiakkaan on kirjallisesti tai sähköisesti pyydettävä mittarin poistoa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa.

Vesimittarin vaihto

Asiakkaan kiinteistössä olevan vedenkulutusta mittaavan vesimittarin jäätyessä, on asiakkaan maksettava vesimittarin hinta 62 € (sis. alv 24%), kun kyseessä on mekaaninen mittari ja 155 € (sis. alv 24%) kun kyseessä on etäluettava vesimittari. Mittarin hinta sisältää vesilaitoksen vaihtotyön. Muuna kuin virka-aikana tehty työ veloitetaan vikapäivystys hinnaston mukaisesti. 

Tonttijohtojen rakentamiskulut

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Pääsääntö on että, asiakas itse vastaa tontin sisäpuolisesta rakentamisesta.

Vesimittareille tilaustyönä tehtävät tarkastukset ja koeajot

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkistusmaksu määräytyy todellisten kulujen mukaan.

Asiakkaan tilaamat työt

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n palvelutarjontaan ei kuulu tilaustyönä tehtävät asennustyöt asiakkaan kiinteistöllä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä alueella toimiviin palvelutarjoajiin.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta.

Muut tästä hinnastosta puuttuvat kustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot 1.1.2018, sivu 21-22

8.4 TONTTIJOHTOJEN MUUTOSTYÖT

Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella. Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Johdon ikä,
vuosia
Laitoksen kustan­nusosuus %Liittyjän kustan­nusosuus %
0 – 5
100

0

5 – 15
70

30

15 – 30
40

60

yli 30
00

100

Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.

Toimisto

Martinpisto 1
95970 Äkäslompolo
asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi
0400 315 761

Asiakaspalvelu
ma-to 9-15 ja pe 9-13

Facebook

Vikapäivystys 24h
050 441 1901