Skip to main content

Veden laatu

Tunturi-Lapin Vesi Oy on mukana rajajokea koskevassa vesistötutkimuksessa, jossa seurataan puhdistettujen jätevesien laskemisesta aiheutuneita vaikutuksia Tornion- ja Muonionjoen tilaan. Tämän lisäksi tulevista ja lähtevistä jätevesistä otetaan näytteitä ja seurataan puhdistustuloksia kuukausittain.

Pohjavedenottamoita on Ylläsjärvellä kaksi kappaletta, joissa veteen ei lisätä mitään kemikaalia. Äkäslompolossa on kolme pohjavedenottamoa, joista kaikki raakavesi johdetaan ainoastaan kalkkikivi- ja UV suodattimen läpi. Voidaan siis sanoa että juomavesi Ylläksen alueella on kuin lähdevettä. Veden laatu varmistetaan pitkin vuotta otetuilla vesinäytteillä, joita otetaan 38 kpl vuodessa.

Kolarin kirkonkylän vedet tulevat kolmesta vedenottamosta, Kolarissa vesi johdetaan kalkkikivisuodatuksen läpi (alkalointi) ennen verkostoon johtamista. Sieppijärvellä vedenottamoita on yksi, vettä ei käsitellä ennen verkostoon johtamista. Äkäsjoensuun vesi ostetaan Äkäsjoensuun vesiosuuskunnalta.

Vesijohtoveden kovuus on Ylläsjärvellä 0,24 mmol/l, Äkäslompolossa 0,40 mmol/l, Kolarissa 0,57 mmol/l ja Sieppijärvellä 0,26 mmol/l. 1 mmol/l vastaa 5,6 dH:ta eli saksalaista kovuusyksikköä ja näin ollen vesi on pehmeää ja esim. astianpesukoneisiin ei tarvitse laittaa suolaa. pH-asteikolla mitattuna verkostoihimme johdettu vesi on Ylläsjärvellä n. 7,0, Äkäslompolossa n.7,7, Kolarissa n. 7,4 ja Sieppijärvellä n. 6,9.