Skip to main content

Usein kysyttyä

Miten paljon yksi henkilö käyttää vettä vuodessa?

Yksi henkilö käyttää vettä noin 40 kuutiota vuodessa (40 m3/a). Henkilön kulutustottumuksista riippuen kulutus voi kuitenkin olla 10 – 80 m3/hlö/a.

Mitä vesi maksaa?

Kulutus­maksut 1.1.2022 alkaen

á hinta sis alv 24%

á hinta sis alv 0%

Vesi

1,80

1,45

Jätevesi

3,04

2,45

Yhteensä 4,84

3,90

Miten perusmaksu määräytyy?

Perusmaksu on laitoksen vuosittain perimä kiinteä maksu, jolla katetaan laitoksen kiinteitä, käyttömäärästä riippumattomia kustannuksia. Perusmaksun määräytymisperusteena on kiinteistön käyttötarkoitus sekä toiminta-alueella kiinteistössä olevien asuinhuoneistojen lukumäärä. Erillisiksi huoneistoiksi lasketaan kuuluvaksi tilat, jotka sisältävät omatoimisen asumisen vaatiman varustetason. Huoneistoja/huoneita, joita ei voida lukea edellä olevaan, sovelletaan niihin lähinnä rinnastettavia voimassa olevia taksoja.

Huoneiston koon ylittäessä 250 m2:ä, peritään jokaiselta alkavalta 250 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Liikehuoneistoilta peritään yhden perusmaksun lisäksi jokaiselta alkavalta 500 m2:ltä yksi perusmaksu lisää. Perusmaksua aletaan periä siitä päivästä lähtien kun asiakkaan kiinteistöön on toimitettu veden kulutusta mittaava laitteisto.

Perusmaksua peritään vaikka kiinteistön käyttö loppuisi väliaikaisesti. Muussa tapauksessa liittymä irtisanotaan ja kiinteistön omistaja purkaa liitokset vesihuoltolaitoksen verkostosta omakustanteisesti. Uudelleen liitettäessä kiinteistöltä peritään uusi liittymismaksu ja esivalmistelumaksu. 

Miksi erillisten asuntojen vedenkulutusta ei laskuteta erikseen?

Vesilaitos toimittaa yhden liittymän omakotitaloon, sekä kerros- ja rivitaloon. Jokaista yhtä liittymää kohden tulee yksi päävesimittari, jonka perusteella vesilaitos laskuttaa veden ja jäteveden käyttömaksua. 

Asunto ja kiinteistöosakeyhtiöiden huoneistokohtaisten alavesimittareiden laskutuksen hoitaa taloyhtiö. Huomioikaa, että perusmaksu peritään kuitenkin huoneistokohtaisesti. Perusmaksu määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

Saako vessapaperihylsyt laittaa vessanpönttöön?

Vessanpönttöön ei saa laittaa wc-paperihylsyjä tai kuituliinoja, vaikka niissä olisi flushable –merkintä. Vessapaperi on valmistettu viemärissä hajoavaksi. Vessanpytty EI OLE roskis.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Veden sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton, ja vesi muuttuu melko nopeasti kirkkaaksi seistessään astiassa. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö. Maitomainen sameus näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Kuinka usein vesilasku lähetetään asiakkaalle?

Vesilaskutus tehdään 4 kertaa vuodessa 3 kk laskutusjaksoissa.

Kuinka usein vesimittari tulee lukea?

Tunturi-Lapin Vesi Oy lähettää kerran vuodessa, yleensä keväällä, mittarilukukortin, jolla asiakas voi ilmoittaa kulutuslukeman.

Suosittelemme kuitenkin ilmoittamaan vesimittarilukeman Asiointi verkossa linkin kautta. Palvelussa syöttämäsi lukema kirjautuu suoraan laskutusjärjestelmäämme.

Vesimittarilukeman ilmoittamista varten tarvitse laskulta käyttöpaikkatunnuksen  (V123456) sekä vesimittarin numeron.

Käyttäjätunnuksen luomalla pääset selaamaan ilmoittamiaan vesimittarilukemia sekä kiinteistönsä vedenkulutushistoriaa.

Mikäli vesimittarilukeman ilmoittaminen ei onnistu sähköisen palvelun kautta, voit ilmoittaa sen myös sähköpostilla asiakaspalvelu@tunturilapinvesi.fi

Muistathan ilmoittaa meille, mikäli postiosoitteenne muuttuu. Mikäli käytössänne on verkkolasku tai e-lasku, usein postiosoitetietojen päivitys saattaa unohtua. Ajantasaisilla asiakastiedoilla varmistetaan tiedotteiden ja luentapyyntöjen perilletulo.

Esimerkkejä mekaanisista vesimittareista ja niiden lukemista

Mikäli kohteessanne on etäluettava vesimittari (Kamstrup) teidän ei tarvitse erikseen ilmoittaa vesimittarilukemaa.

Luemme etäluettavat vesimittarit 2 krt vuodessa, toukokuun ja marraskuun viimeisellä viikolla.

 

Kamstrup etäluettava vesimittari

Mistä johtuu suuri tasauslasku?

Yllättävän suureen tasauslaskuun voi olla syynä esim. vuotavat vesikalusteet tai vuotava vesijohto kiinteistön sisällä. Jos vettä ei käytetä, vesimittarin ei kuuluisi pyöriä. Vesimittarilukema tulee ilmoittaa säännöllisesti vesihuoltolaitokselle.

Kuinka teen E-lasku sopimuksen?

E-lasku sopimus tehdään omassa verkkopankissa. Viimeisimmästä laskusta näet viitenumeron ja asiakasnumeron, joita yleensä kysytään valtuutusta tehdessä.

Mitä kiinteistön omistajan tulee muistaa?

YLEISTÄ

Tunne kiinteistösi vesihuoltolaitteisto.

Tarkista tai tarkistuta laitteiston yleiskunto määrävälein.

Vesimittari, jätevesiviemärin tarkastuskaivo, salaojien tarkastuskaivot jne.

Kiinnitä huomiota poikkeamiin.

Heikko vesijohtoverkoston paine, suuri veden kulutus, näkyvät vesijohtovuodot, viemärin heikko toimivuus ym. ovat asioita, jotka kertovat, että jokin on pielessä.

HUOMIO TALVEA VARTEN

Muista aina lähtiessäsi mökiltä jättää riittävä peruslämpö ja sulkea ikkunat.

Estä vesijohdon – ja mittarin jäätyminen, pitämällä ainakin näissä tiloissa riittävää lämpötilaa.

Mittari pääsääntöisesti hajoaa jäätyessään. Hajonneen vesimittarin vaihdosta peritään korvaus.

Tarkista vesijohdon saattolämmityksen toiminta.

Vesijohtojen jäätymisen estäminen lämpökaapelin avulla on tehokas keino tilapäisiin jäätymisiin.

Tarkista ettei WC vuoda.

Vuotava WC voi pienellä jatkuvalla virtauksella jäädyttää tonttijohdon.

Huolehdi,  että tonttivesijohdon sulku ja viemärin liitoskaivo on riittävän hyvin merkitty. Jos ne on esim. kaivettava esiin talvella tonttiviemärin tukkeutuessa tai vesijohdon jäätyessä. Muista lukea vesimittari lähettämämme luentakortin mukaisesti.

JÄÄTYMISEN SATTUESSA

Älä yritä sulattaa jäätynyttä vesijohtoa itse, vaan ota yhteyttä kiinteistöhuoltoosi tai Tunturi-Lapin Veden asiakaspalveluun.

Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistönsä vesijohtojen- ja viemäreiden jäätymisistä ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

Tunturi-Lapin vesi Oy vastaa omista runkolinjoistaan.

Kinkun paistorasva

KINKUN PAISTORASVAN OIKEA OSOITE: KASTIKE TAI ROSKIS

Joulukinkun paistorasvat aiheuttavat tukkeumia putkistossa. Pahimmillaan rasvatukos voi pakottaa jäteveden purkautumaan viemäristä paineella kiinteistön sisätiloihin ja aiheuttaa vesivahingon.

Vuonna 2013 Vesilaitosyhdistyksen vesilaitoksille tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että rasvat aiheuttavat tietyillä alueilla viemäriverkostossa ongelmia kuten tukkeutumista tai säännöllistä tarvetta rasvan poistoon viemäreistä ja jätevedenpumppaamoista, kertoo vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä.

Kehittämispäällikkö Arja Hopsu-Neuvonen Marttaliitosta vinkkaa: ”Kinkunpaistorasvaa ei kannata laittaa hukkaan. Kinkunpaistolientä ja rasvaa voi käyttää joulukinkun kastikkeeseen. Kastikkeen voi maustaa esimerkiksi omenasoseella ja sinapilla. Rasvaa ei pidä antaa suolaisuuden vuoksi linnuille”.

Jos paistorasvaa ei hyödynnä kastikkeen pohjana, laitetaan hyytynyt rasva biojätteeseen. Jos rasvaa ei malta hyydyttää, laitetaan nestemäinen rasva tiiviisti suljetussa astiassa sekajätteeseen. Myöskään ruokajäte ei kuulu viemäriin, koska se on herkkuruokaa rotille. Ruokajäte laitetaan biojätteeseen, HSY:n ympäristöasiantuntija Anu Helosvuori ohjeistaa.

Miten sähkökatkokset vaikuttavat vedenjakeluun?

Tunturi-Lapin Vesi Oy on varautunut häiriötilanteisiin. Siitä huolimatta vedenkäyttäjien on syytä itse varautua sähkökatkoihin. Sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen sekä osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö.

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin:

 • ​​​​​​Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua.
 • WC:n huuhtelua on syytä välttää. Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Vettä tulee hanasta, mutta vältä veden käyttöä

Vedenjakelu toimii pääosin lyhyen sähkökatkon aikana. Joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla. Vedenpaine voi olla alempi korkeissa paikoissa ja korkeissa kiinteistöissä, koska veden pumppaamiseen tarvitaan sähköä. Veden tulo ei lopu, mutta sitä tulee hanasta pienemmällä paineella.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta.

Viemäröinti toimii osittain

Jätevesi virtaa viemäreissä painovoimaisesti, mutta paikoitellen sitä täytyy pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Häiriötilanteissa mahdolliset tapahtuvat jätevesien ylivuodot tulvivasta viemäriverkostosta toteutetaan suunnitellusti siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Ylivuotojen estämiseksi viemärin käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, astian- ja pyykinpesua sekä wc:n huuhtelua, tulisi välttää.

Jätevedenpuhdistus pyritään varmistamaan

Jätevedenpuhdistamoille virtaa sähkökatkon aikana vähemmän jätevettä kuin normaalisti, koska jäteveden pumppaus ei toimi. Painovoimainen viemäröinti toimii normaalisti. Jätevedenpuhdistuksen sähkönsaanti pyritään turvaamaan lyhyiden sähkökatkojen aikana. Jos sähkön säästötarve on merkittävä, myös jätevedenpuhdistamoiden sähköt voivat katketa ja puhdistustulos heikentyä.

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon tiedotetaan asiasta  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n verkkosivulla www.tunturilapinvesi.fi sekä Facebookissa Tunturi-Lapin Vesi Oy https://fi-fi.facebook.com/tlvesi/

Varautumissuosituksiin kotitalouksille voit tutustua täältä: www.72tuntia.fi

Lämmintä vettä ei tule, mitä teen?

Mikäli asut kerros- tai rivitalossa, ota yhteys kiinteistön huoltoyhtiöön. Omakotitalossa asuessasi tarkasta lämminvesivaraajan tai kaukolämmönvaihtimen toiminta ja ota tarvittaessa yhteys alan huoltoliikkeeseen.

Tunturi-Lapin Vesi Oy toimittaa vain kylmän veden ja käyttöveden lämmitys tapahtuu kiinteistökohtaisesti. 

Miksi etäluettavien mittareiden aikana käytetään arviolaskutusta?

Etäluettavat mittarit tekevät tuloaan myös veden mittaukseen.  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n asiakkailla on käytössä sekä etäluettavia että mekaanisia mittareita. 

Pienasiakas saa vesilaskun neljä kertaa vuodessa. Mekaanisen mittarin omaavilla asiakkailla kolme laskuista on arviolaskuja ja yksi tasauslasku, joka perustuu asiakkaan vähintään kerran vuodessa ilmoittamaan vesimittarilukemaan. Arviolaskut lasketaan edellisen vuoden käytön mukaan.

Arviolukemaa nostetaan tai vähennetään silloin, kun asiakkaan ilmoittaman lukeman perusteella todettu veden käyttömäärä on muuttunut huomattavasti.  Vesilaskutukseen tulee ilmoittaa myös talouden henkilömäärän muutoksista.

Etäluettavien mittareiden asiakkaita laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Etäluettavat mittarit luetaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa, jolloin kesäkuun ja joulukuun laskut ovat tasauslaskuja. Maaliskuun ja syyskuun laskut ovat edelleen arvioperusteisia laskuja. 

Mitä vessanpönttöön ei saa laittaa?

Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen. Sinne ei pidä laittaa mitään kiinteitä jätteitä, kuten ruoantähteitä, koska ne voivat tukkia viemärin. Myös ruokien sisältämät rasvat voivat aiheuttaa tukoksen. WC-paperi ei haittaa, koska se on valmistettu viemärissä hajoavaksi.

Vessanpönttö ei ole roskis. Viemäriin kuuluu vain tiski- ja pesuvesi, vessapaperi ja ihmisen jätökset. Muu jäte tulee lajitella oikein sekajätteeseen tai biojäteastiaan.

Laita sekajäteastiaan:

 • nestemäinen rasva suljetussa pakkauksessa
 • vaipat, tamponit ja terveyssiteet
 • vanupuikot, pumpuli
 • lemmikkien kuivikkeet ja hiekat
 • hiukset
 • tupakan tumpit
 • kondomit
 • kuituliinat ja paksut käsipaperit
 • hiekka

Laita biojäteastiaan:

 • kiinteä ja hyytynyt rasva
 • pienet määrät nestemäistä rasvaa tai ruokaöljyä paperiin imeytettynä
 • ruoan tähteet
 • hedelmien, vihannesten ja kananmunien kuoret
 • kahvin ja teen porot
 • kukkamulta
 • flushable-hylsyt (käyvät myös kartonkikeräykseen)

Jokainen kunta lajittelee jätteensä hieman erilailla, riippuen hyötykäyttöasteesta, joten tutustu oman jätehuoltolaitoksesi lajitteluohjeisiin.

Kuinka estän viemärin tukkeutumisen ja haitallisten aineiden kulkeutumisen jäteveden mukana?
 • Älä kaada rasvaa viemäriin.
 • Nestemäisen rasvan voi laittaa suljetussa purkissa sekajäteastiaan (poltettava jäte) – aina oman kunnan jätelaitoksen ohjeiden mukaisesti.
 • Jähmetä kovat rasvat ja laita ne biojätteeseen.
 • Käytä keittiössä ympäristömerkittyjä pesuaineita.
 • Vältä antibakteeristen pesuaineiden käyttöä.
 • Käytä siivouksessa ympäristömerkittyjä pesuaineita.
 • Hyvä liina pyyhkii pölyt ilman pesuainettakin.
 • Vältä antibakteeristen ja desinfioivien aineiden käyttöä.
 • Annostele pesuaineita oikein – älä yliannostele.
Juovatko suomalaiset maailman parasta vettä?

Vesijohtovesi juomavetenä

Talousveden laatu on Suomessa erinomaista. Vuonna 2003 UNESCO raportoi, että Suomessa on maailman paras veden laatu

Suomalainen vesijohtovesi on erittäin laadukasta ja turvallista. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut talousvedelle mikrobiologisia ja kemiallisia vaatimuksia, jotka takaavat veden terveellisyyden. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut vaatimusten lisäksi myös talousveden käytettävyyttä ja esteettisyyttä koskevia suosituksia, joiden tarkoitus on varmistaa veden soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että vesi ei saa aiheuttaa saostumien syntymistä putkistossa tai vedenkäyttölaitteissa. Talousvedelle asetettujen vaatimusten ja suositusten täyttymistä valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen. Suomalaiset vesihuoltolaitokset täyttävät veden laadulle asetetut vaatimukset erinomaisesti.  Suomalainen vesijohtovesi on siis paitsi turvallista, myös erittäin hyvälaatuista ja miellyttävää käyttää.

Juomaveden laadussa esiintyy vain harvoin puutteita ja nekin koskevat yleisimmin veden käyttökelposuuteen liittyviä suosituksia, kuten pH:n tai raudan- ja mangaaninpitoisuuksia – juomaveden likaantuminen terveydelle haitallisesti on harvinaista. Vesihuoltolaitokset ja kunnan terveysviranomainen reagoivat kuitenkin välittömästi, mikäli veden terveydellistä laatua on syytä epäillä. Useimmiten tällaisessa tilanteessa annetaan varotoimenpiteenä vedenkeittokehotus, kunnes veden turvallisuus ja laatu on jälleen varmistettu.

Mitä vedenhuoltopalvelu sisältää?

 Vesihuoltopalvelu käsittää useita osia:
•    puhtaan juomaveden valmistuksen
•    veden johtamisen verkostossa kuluttajan hanaan
•    jäteveden johtamisen viemäriverkostossa kuluttajalta jätevedenpuhdistamolle
•    jäteveden puhdistuksen ja puhdistetun jäteveden johtamisen takaisin ympäristöön

Vesihuoltopalveluiden toimintavarmuus ja keskeytymättömyys ovat avainasemassa jokapäiväisen elämän sujuvuuden kannalta. 

Vesi on hyödyke, jonka vesihuoltopalvelut toimittavat kotiisi 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Käyttämäsi vesi kuljetetaan pois välittömästi ja suoraan käyttöpisteestä. Kymmenen litran ämpärillinen vettä kotiisi toimitettuna, pois johdettuna ja puhdistettuna maksaa sinulle noin 5 senttiä.

Vesihuolto on näkymätön, mutta samalla välttämätön palvelu.

Kuinka suojaan vesimittarini jäätymiseltä?

Pakkaset tulevat taas vääjäämättä. Pidäthän huolta etteivät ne pääse yllättämään vesiputkia. Jäätyminen voi aiheuttaa vesimittarin ja putkien halkeamisen ja sitä kautta veden pääsyn talon rakenteisiin.

Jäätymisen aiheuttamilta vahingoilta voi välttyä eristämällä vesimittarin ja vesiputket hyvin sekä varmistamalla, että vesimittaritila on tarpeeksi lämmin. 

Tarkista myös, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilaan esimerkiksi ilmanvaihtoventtiilien kautta. Myös rakenteilla olevaan taloon, joka on jo liitetty vesijohtoverkostoon, kannattaa järjestää väliaikainen lämmitys vahinkojen estämiseksi. Talviteloille laitettujen kesämökkien kohdalla tulee muistaa myös vesiputkien suojaus, jos lämpötilaa lasketaan talveksi.

Mitä tehdä, jos vahinko on jo sattunut?

Jos vesimittari on jäätynyt, katkaise vedentulo vesimittariventtiilistä ja ota yhteyttä Tunturi-Lapin Veteen. Jos epäilet putken olevan jäässä, jätä sulatustyö ammattilaisille. Kiinteistön sisällä putkien sulatus kuuluu yksityisille putkiyrityksille ja tonttijohtojen sulatus Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle.

Jäätymiselle riskialttiiseen paikkaan voi asentaa eristettyä, sähkövastuksella varustettua putkea, joka estää veden jäätymisen. Kovien pakkasten aikana voi jättää vesihanan tiputtamaan, jolloin veden virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen tulpaksi.

Jäätymisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle, joten turhia riskejä kannattaa välttää.