Skip to main content

Yritys

Tunturi-Lapin Vesi Oy (TLV Oy) on kolarilainen  vesi- ja viemärilaitostoimintaa harjoittava yhtiö. Toiminta-alue sijaitsee pääsääntöisesti Kolarin kunnan alueella.
Verkostoa on myös jonkin verran Muonion ja Kittilän kuntien alueilla. Verkoston kokonaislaajuus on n. 280 km, josta arviolta 5 km on Muonion kunnan puolella ja noin 30 km Kittilän kunnan puolella.

Yhtiö aloitti nykymuotoisen toimintansa vuonna 1988 Palovaaran Vesihuollon nimellä. Perustamisen jälkeen yhtiöön on liitetty vuosien varrella paikallisten vesiosuuskuntien ja Kolarin kunnan omistamia vesihuoltoverkostoja. Toiminta-alueella etäisyydet ovat melko suuret, matkaa etelästä pohjoiseen 100 km.  Vesilaitos on laajentunut vuosien mittaan useaan otteeseen. Viimeisin laajentuminen tapahtui 1.10.2014, kun Kolarin vesilaitos jätevedenpuhdistamoineen siirtyi osaksi Tunturi-Lapin Vesi Oy:tä.

Yhtiön toimisto ja tarvikevarasto sijaitsee Äkäslompolossa. Lisäksi yhtiöllä on Ylläksen keskuspuhdistamo (Rautuvaaran jätevedenpuhdistamo), jossa puhdistetaan Ylläsjärven ja Äkäslompolon matkailualueen jätevedet ja Kolarin jätevedenpuhdistamo kirkonkylän jätevesille sekä Sieppijärven jätevedenpuhdistamo. Uusi Ylläksen keskuspuhdistamo otettiin käyttöön syksyllä 2021.

Vedenjakelualueet käsittävät Kolarin kirkonkylän, Sieppijärven, Ylläsjärven, Äkäsjokisuun sekä Äkäslompolon kylät. Muonion kunnan puolella oleva Kukaslompolon alue on osa Äkäslompolon verkostoa. Kittilässä Ahvenkankaan, Jauhojärven sekä Lainion alueet ovat osana Ylläsjärven verkostoa. Vesihuoltolaitos ylläpitää puhdistamojen lisäksi vesi- ja viemäriverkostoon kuuluvia yhdeksää (9) vedenottamoa, yhtätoista (11) paineen-korotusasemaa, 71 jätevedenpumppaamoa sekä Äkäslompolossa sijaitsevaa ylävesisäiliötä. Ylävesisäiliöllä tasataan Äkäslompolossa matkailusesonkien vedenkulutuksen huippuja. Äkäsjoensuulla alueen talousvesi ostetaan Äkäsjoensuun vesiosuuskunnalta.

Vakituisia asukkaita kaikilla veden jakelualueilla on yhteensä noin 3200 henkilöä. Liittyneitä kiinteistöjä on yhteensä 2766. Laskutettavia käyttöpaikkoja on 31.12.2020 noin 3714.

Tunturi-Lapin Vesi Oy on hoitanut myös Ylläksen alueen latu- ja moottorikelkkareittien talvikunnossapitoa ostopalveluna Ylläksen Matkailuyhdistys ry:lle vuodesta 2008. Toiminta on omana taseyksikkönään yhtiössä. 2018 on allekirjoitettu viimeisin 5 vuotta kestävä urakkasopimus reittihoidosta.

Yhtiöllä on myös Martinpisto 4 sijaitseva teollisuuskiinteistö, jossa oman tarvikevaraston lisäksi on kaksi toimitilaa vuokralla.

(Toiminimihistoria: Tunturi-Lapin Vesi Oy 1.3.2016  alkaen, Ylläksen Yhdyskuntatekninen huolto Oy 25.8.1993-1.3.2016, Palovaaran Vesihuolto 13.1.1988-24.8.1993 )