Skip to main content

Tiedote 2.11.2022

Tunturi-Lapin Vesi Oy tiedottaa asiakkaitaan mahdollisen sähkökatkosten vaikutuksista vesihuoltoon

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne jatkuu Euroopassa käytävän sodan vuoksi aiheuttaen epävarmuuksia sähkön saatavuuteen. Fingridin mukaan suurten epävarmuuksien seurauksena suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Tunturi-Lapin Vesi Oy on varautunut häiriötilanteisiin. Siitä huolimatta vedenkäyttäjien on syytä itse varautua sähkökatkoihin. Sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen sekä osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö.

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin:

  • ​​​​​​Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua.
  • WC:n huuhtelua on syytä välttää. Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Vettä tulee hanasta, mutta vältä veden käyttöä

Vedenjakelu toimii pääosin lyhyen sähkökatkon aikana. Joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla. Vedenpaine voi olla alempi korkeissa paikoissa ja korkeissa kiinteistöissä, koska veden pumppaamiseen tarvitaan sähköä. Veden tulo ei lopu, mutta sitä tulee hanasta pienemmällä paineella.

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta.

Viemäröinti toimii osittain

Jätevesi virtaa viemäreissä painovoimaisesti, mutta paikoitellen sitä täytyy pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Häiriötilanteissa mahdolliset tapahtuvat jätevesien ylivuodot tulvivasta viemäriverkostosta toteutetaan suunnitellusti siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Ylivuotojen estämiseksi viemärin käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, astian- ja pyykinpesua sekä wc:n huuhtelua, tulisi välttää.

Jätevedenpuhdistus pyritään varmistamaan

Jätevedenpuhdistamoille virtaa sähkökatkon aikana vähemmän jätevettä kuin normaalisti, koska jäteveden pumppaus ei toimi. Painovoimainen viemäröinti toimii normaalisti. Jätevedenpuhdistuksen sähkönsaanti pyritään turvaamaan lyhyiden sähkökatkojen aikana. Jos sähkön säästötarve on merkittävä, myös jätevedenpuhdistamoiden sähköt voivat katketa ja puhdistustulos heikentyä.   Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon tiedotetaan asiasta  Tunturi-Lapin Vesi Oy:n verkkosivulla www.tunturilapinvesi.fi sekä Facebookissa Tunturi-Lapin Vesi Oy https://fi-fi.facebook.com/tlvesi/   Varautumissuosituksiin kotitalouksille voit tutustua täältä: www.72tuntia.fi