Skip to main content

Vesihuolto­laitoksen palvelumaksut

Voimassa 1.1.2020 alkaen.

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi Tunturi-Lapin Vesi Oy perii tämän palveluhinnaston mukaisia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista. Oikeudet hintamuutoksiin pidätetään.

Kiinteistön KVV-laitteiden tarkistaminen

Laitoksen suorittamasta, muusta kuin rakennusvalvontaan kuuluvasta, kiinteistön kvv-laitteiden ja niitä koskevien suunnitelmien tarkistamisesta peritään maksua työmäärän perusteella.

Kiinteistön kvv-laitteita ovat kiinteistön laitteet talous-, sammutus-, jäte-, sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi. Niihin kuuluvat myös tonttijohdot. Kvv-laitteistot ovat tarkemmin määriteltyinä laitoksen yleisissä toimitusehdoissa.

Tarkastuskäynti (minimiveloitus 1h) 42 €/h (sis. alv 24 %) Tarkastuskäynti ­≥ h 52 €/h (sis. alv 24 %)

Tuntiveloitushinnat

Asennustyö 52,08 €/h (sis. alv 24 %)
Työnjohto ja asiantuntija palvelut 64 €/h (sis. alv 24 %)

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua.

Sakokaivoliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)
Umpisäiliöliete 17,36 €/m³ (sis. alv 24 %)

Kompostimullan myynti yksityisille

Kompostimulta: EI SAATAVILLA TÄLLÄ HETKELLÄ

Ylimääräinen vesimittarinluku

Liittyjän tilaamana tai aiheuttamana 43,40 € (sis. alv 24 %)

Katkaisu- ja jälleenkytkentämaksu

Asiakkaan ennakkoon tilaama runkosulun sulku- ja avausmaksu 99,20 €/tilaus. Toimitus 7 vrk. Asiakkaan maksujen laiminlyönnistä johtuva vesiverkoston runkoventtiilin sulku- ja avausmaksu on 198,40 €. Ainoastaan laitoksen työntekijällä on oikeus sulkea tai avata verkostonsa runkosulkuja.

Tilapäinen vesimittarin poisto

Mittarin tilapäinen poisto 99,20 € (sis. alv 24 %).
Asiakkaan on kirjallisesti tai sähköisesti pyydettävä mittarin poistoa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa.

Vesimittarin vaihto

Asiakkaan kiinteistössä olevan vedenkulutusta mittaavan vesimittarin jäätyessä, on asiakkaan maksettava vesimittarin hinta 62 € (sis. alv 24%), kun kyseessä on mekaaninen mittari ja 155 € (sis. alv 24%) kun kyseessä on etäluettava vesimittari. Mittarin hinta sisältää vesilaitoksen vaihtotyön. Muuna kuin virka-aikana tehty työ veloitetaan vikapäivystys hinnaston mukaisesti. 

Tonttijohtojen rakentamiskulut

Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Pääsääntö on että, asiakas itse vastaa tontin sisäpuolisesta rakentamisesta.

Vesimittareille tilaustyönä tehtävät tarkastukset ja koeajot

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesilaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkistusmaksu määräytyy todellisten kulujen mukaan.

Asiakkaan tilaamat työt

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n palvelutarjontaan ei kuulu tilaustyönä tehtävät asennustyöt asiakkaan kiinteistöllä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä alueella toimiviin palvelutarjoajiin.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta.

Muut tästä hinnastosta puuttuvat kustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Vesilaitoksen yleiset toimitusehdot 1.1.2018, sivu 21-22

8.4 TONTTIJOHTOJEN MUUTOSTYÖT

Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittymiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella. Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Johdon ikä,
vuosia
Laitoksen kustan­nusosuus %Liittyjän kustan­nusosuus %
0 – 5
100

0

5 – 15
70

30

15 – 30
40

60

yli 30
00

100

Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.